Epidemia
Organiczne
Zniszcz jednostkę o koszcie werbunku 4.
Epidemie nie uznają granic ani nie robią wyjątków osobistych.
Ilustracja: Grafit Studio
Premium