Gwent Quiz

4
?

Hints

Rębacz an Craite
Za każdym razem, gdy wroga jednostka w przeciwnym rzędzie odnosi obrażenia, wzmocnij tę kartę o 1.
Nie rozśmieszaj mnie, Nordlingu! Nie byłbyś w stanie nawet unieść mojego półtoraka, a co dopiero nim walczyć!


6
ACI-SP#13652000401344-4.6