Version History

2023-02-07 v11.3.0   - playgwent News   Balance changes
2023-02-07 v11.2.0   - playgwent News   Balance changes
2023-01-10 v11.1.0   - playgwent News   Balance changes

2022-12-06 v10.12.0  - playgwent News   Cursed Toad Expansioon Drop 4 (Sacred and Profane)
2022-11-08 v10.11.0  - playgwent News   Balance changes
2022-10-07 v10.10.1  - playgwent twitter Hotfix
2022-10-04 v10.10.0  - playgwent News   Cursed Toad Expansioon Drop 3 (Chronicles)
2022-09-07 v10.9.1   - playgwent twitter Hotfix
2022-09-06 v10.9.0   - playgwent News   Balance changes (NG Soldier rework)
2022-08-09 v10.8.0   - playgwent News   Balance changes
2022-07-05 v10.7.0   - playgwent News   Cursed Toad Expansion Drop 2 (Black Sun)
2022-06-07 v10.6.0   - playgwent News   Balance changes (New Yen & Triss)
2022-05-10 v10.5.0   - playgwent News   Balance changes
2022-04-05 v10.4.0   - playgwent News   Cursed Toad Expansion Drop 1 (Forgotten Treasures)
2022-03-08 v10.3.0   - playgwent News   Balance changes (Wild Hunt, Swarm)
2022-02-08 v10.2.0   - playgwent News   Balance changes (Resupply Rework)
2022-01-13 v10.1.0   - playgwent News   Balance changes (Draft Rewards)

2021-12-14 v9.6.1   - playgwent News   Hotfix
2021-12-07 v9.6.0   - playgwent News   12 Card Drop
2021-10-28 v9.5.0   - playgwent News   Regis Journey
2021-10-05 v9.4.0   - playgwent News   Price of Power Part 3
2021-09-02 v9.3.0   - playgwent News   Balance changes
2021-08-03 v9.2.0   - playgwent News   Price of Power Part 2
2021-07-06 v9.1.0   - playgwent News   Balance changes, Sunset Wanderers
2021-06-08 v9.0.0   - playgwent News   Price of Power Expansion
2021-05-06 v8.5.0   - playgwent News   Triss Journey
2021-04-01 v8.4.0   - playgwent News   Balance changes
2021-03-09 v8.3.0   - playgwent News   Familiar Faces
2021-02-09 v8.2.0   - playgwent News   Yen Journey
2021-01-12 v8.1.0   - playgwent News   Madoc, Tooltip fixes

2020-12-08 v8.0.0   - playgwent News   Way of the Witcher Expansion
2020-11-17 v7.4.1   - playgwent News   META SHAKEUP
2020-10-01 v7.3.0   - playgwent News   Artifact Removal, Balance changes
2020-09-01 v7.2.0   - playgwent News   Ability reworks, Balance changes
2020-08-10 v7.1.1   - playgwent twitter SK Hotfix
2020-08-02 v7.1.0   - playgwent News   Ciri Journey
2020-07-07 v7.0.2   - playgwent News   Master Mirror Hotfix
2020-06-30 v7.0.0   - playgwent News   Master Mirror Expansion
2020-05-05 v6.2.0   - playgwent News   Balance changes
2020-04-02 v6.1.0   - playgwent News   New Abilities, Journey, Balance (Android is v6.0)
2020-03-03 v5.2.0   - playgwent News   Year of the Wererat, Balance changes
2020-02-04 v5.1.0   - playgwent News   Balance changes

2019-12-13 v5.0.1   - playgwent News   Merchants of Ofir Hotfix
2019-12-09 v5.0.0   - playgwent News   Merchants of Ofir Expansion
2019-10-28 v4.1.0   - playgwent News   Balance changes (29th iOS Release)
2019-10-09 v4.0.3   - playgwent News   Iron Judgment Balance Hotfix 
2019-10-02 v4.0.0   - playgwent News   Iron Judgment Expansion 
2019-08-30 v3.2.0   - playgwent News   Vampire Rework, Balance 
2019-07-31 v3.1.0   - playgwent News   NR Rework, Bronze Rebalance
2019-07-05 v3.0.1   - playgwent News   Syndicate Hotfix
2019-06-28 v3.0.0   - playgwent News   Novigrad Expansion
2019-05-30 v2.2.0   - playgwent News   User Experience Update
2019-04-30 v2.1.0   - playgwent News   Nilfgaard Update
2019-04-04 v2.0.1   - playgwent News   CC Dettlaff Hotfix
2019-03-28 v2.0.0   - playgwent News   Crimson Curse Expansion
2019-02-28 v1.3.0   - playgwent News   Seasonal Trees Update
2019-01-31 v1.2.0   - playgwent News   Thronebreaker Leaders Update
2019-01-10 v1.1.0   - playgwent News   Mulligan Update

2018-12-04 v1.0.1.26  - playgwent News   Console Release
2018-11-07 v1.0.0.15-2 - playgwent News   Artifact Provision Update
2018-10-23 v1.0.0.15  - playgwent News   PC Release

For more information read the official changelog. The card data is sourced from the game so every text error will be included.
This changelog only features balance changes.

New
Buff
Nerf
Rework
Adjustment
Tooltip fix (card was changed in previous version)

Zmiany

Karty: 59
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Utwórz i zagraj artefakt z wrogiej talii startowej. Jeśli w talii startowej twojego przeciwnika nie ma artefaktu, zamiast tego wzmocnij się o 6.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj losowy artefakt z talii początkowej przeciwnika.
Człowiek, Bandyta
Rozkaz: Wybierz sojuszniczą jednostkę z więzią, a następnie zagraj jej wierzchnią kopię ze swojej talii.
Odnowienie: 3
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkich sojuszniczych Bandytów o 1.
Człowiek, Bandyta
Za każdym razem, gdy zagrywasz inną jednostkę, zadaj 1 pkt obrażeń wszystkim wrogim jednostkom o identycznym koszcie werbunku.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń, a wszystkim jej egzemplarzom 1 pkt obrażeń.
Człowiek, Bandyta
Gdy ta karta znajduje się w ręce, talii lub na polu bitwy, ilekroć zagrywasz w danej rozgrywce drugą kopię jednostki z więzią, wzmocnij się o 3.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Wzmocnij tę jednostkę o punkty siły z przedziału 0-11.
Ogroid, Bandyta
Rozmieszczenie: Dobierz jednostki (maks. 2) z więzią, a następnie wtasuj taką samą liczbę kart z powrotem do swojej talii.
Rozkaz: Zagraj ponownie sojuszniczą jednostkę z więzią.
Ogroid, Bandyta
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 4 pkt obrażeń. Jeśli ma pancerz, zamiast tego zadaj jej 6 pkt obrażeń.
Maszyna
Rozmieszczenie: Wygnaj brązową jednostkę po prawej, a następnie zyskaj wytrzymałość.
Rozkaz: Przemień się w bazową kopię wygnanej jednostki.
Wrażliwość: Oczyść się.
Maszyna
Rozmieszczenie: Jeśli kontrolujesz Bandytę, zyskaj zapał.
Rozkaz: Daj sojuszniczej jednostce 3 pkt pancerza.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Zagraj Bombę z ręki, a następnie dobierz kartę.
Barykada: Za każdym razem, gdy zagrywasz Bombę, zadaj 1 pkt obrażeń losowej wrogiej jednostce.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Usuń pancerz jednostki.
Człowiek, Bandyta
Zapał, Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Więź: Daj jej też krwawienie (1).
Ilekroć zagrywasz jednostkę z więzią, odśwież umiejętność rozkazu.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Daj 2 losowym jednostkom wroga krwawienie na kilka tur (2).
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Zniszcz wrogą jednostkę o sile 2 lub mniejszej.
Więź: Zamiast tego zniszcz wrogą jednostkę o sile 4 lub mniejszej.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie na 2 tur(y).
Człowiek, Bandyta
Gdy zagrywasz jednostkę z więzią, której kopię już kontrolujesz, wezwij się ze swojej talii do rzędu bliskiego starcia.
Wrażliwość: Przenieś się na wierzch swojej talii.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń. Jeśli ma pancerz, zamiast tego zadaj jej 3 pkt obrażeń.
Człowiek, Bandyta
Na koniec tury wzmocnij się o 1, jeśli jest jedyną kartą w tym rzędzie.
Więź: Zamiast tego na koniec tury wzmocnij się o 1.
Człowiek, Bandyta
Barykada: Na koniec każdej sojuszniczej tury wzmocnij tę kartę o 1.
Krasnolud, Bandyta
Rozmieszczenie: Stwórz w tym rzędzie zablokowaną kopię jednostki z więzią ze swojej talii startowej o sile 1.
Krasnolud, Bandyta
Rozmieszczenie: Daj jednostce w swojej ręce 2 pkt pancerza.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Wtasuj do swojej talii złotą kartę z ręki, a następnie dobierz brązową kartę i wzmocnij się o 4.
Więź: Zamiast tego wzmocnij się o 4.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Przenieś jednostkę do innego rzędu po jej stronie.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Jeśli masz w ręce Bombę, zamiast tego zadaj wrogowi 3 pkt obrażeń.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Jeśli masz w ręce Bombę, zamiast tego zadaj wrogowi 3 pkt obrażeń.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Przenieś jednostkę do drugiego rzędu.
Człowiek, Żołnierz
Zasłona.
Dowódca
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3. Jeśli to jednostka nieneutralna, daj jej również zasłonę. Ładunki: 3

Ta umiejętność dodaje 15 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3. Jeśli to jednostka Potworów, daj jej również zasłonę. Ładunki: 3.

Ta umiejętność dodaje 15 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Scenariusz, Przeklęty
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę z pokrzepieniem.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Przeklętą Damę i wzmocnij ją o 2.
Rozdział 1: Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę, która nie aktywuje żadnej z twoich jednostek z pokrzepieniem, najpierw wzmocnij ją o 2.
Rozdział 2: Zagraj najsilniejszą brązową nieneutralną jednostkę ze swojej talii.
Scenariusz, Przeklęty
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę z pokrzepieniem.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Przeklętą Damę i wzmocnij ją o 2.
Rozdział 1: Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę, która nie aktywuje żadnej z twoich jednostek z pokrzepieniem, najpierw wzmocnij ją o 2.
Rozdział 2: Zagraj najsilniejszą brązową jednostkę Potworów ze swojej talii.
Przeklęty
Wezwij kilka nieneutralnych jednostek (2) bez zasłony ze swojej talii do sojuszniczego rzędu, a następnie daj im fatum i skazę.
Przeklęty
Wezwij kilka jednostek potworów (2) bez zasłony ze swojej talii do sojuszniczego rzędu, a następnie daj im fatum i skazę.
Organiczne
Wezwij do 3 najsilniejszych jednostek z cmentarza przeciwnika do wrogiego rzędu, a następnie wezwij tyle samo nieneutralnych najsilniejszych jednostek ze swojego cmentarza do przeciwnego rzędu i daj im Fatum.
Organiczne
Wezwij do 3 jednostek o największej sile z cmentarza przeciwnika do wrogiego rzędu, następnie wezwij tyle samo jednostek potworów o największej sile ze swojego cmentarza do przeciwnego rzędu i daj im Fatum.
Elf, Dziki Gon, Czarodziej
Rozmieszczenie: Stwórz w tym rzędzie kopię bazową nieneutralnej jednostki o sile 1 i koszcie werbunku 10 lub mniej ze swojej ręki.
Elf, Dziki Gon, Czarodziej
Rozmieszczenie: Stwórz w tym rzędzie kopię bazową jednostki Potworów o sile 1 i koszcie werbunku 10 lub mniej, ze swojej ręki.
Wampir
Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie (2).
Więź: Zamiast tego daj wrogiej jednostce krwawienie równe jej sile bazowej.
Wampir
Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie na 2 tur(y).
Więź: Zamiast tego daj jej krwawienie na 4 tur(y).
Dowódca
Rozkaz: Stwórz Ochotnika w sojuszniczym rzędzie, a następnie zredukuj Odnowienie nieneutralnych jednostek z tego rzędu o 1.
Ładunki: 3

Ta umiejętność dodaje 15 pkt do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Stwórz Ochotnika w sojuszniczym rzędzie, następnie zredukuj Odnowienie jednostek Królestw Północy z tego rzędu o 1.
Ładunki: 3

Ta umiejętność dodaje 15 pkt do limitu werbunku twojej talii.
Rozkaz: Dobierz wybraną nieneutralną kartę, a następnie wtasuj kartę ze swojej ręki do talii i stwórz Ochotnika w swoim rzędzie bliskiego starcia.
Ładunki: 2

Ta umiejętność dodaje 15 pkt do limitu werbunku twojej talii.
Rozkaz: Dobierz wybraną kartę Królestw Północy, następnie wtasuj kartę ze swojej ręki do talii i stwórz Ochotnika w swoim rzędzie bliskiego starcia.
Ładunki: 2

Ta umiejętność dodaje 15 pkt do limitu werbunku twojej talii.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą nieneutralną jednostkę o 2 i daj jej zapał. Ładunki: 3

Ta umiejętność dodaje 15 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę Królestw Północy o 2 i daj jej zapał. Ładunki: 3.

Ta umiejętność dodaje 15 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Działania Wojenne
Echo.
Zagraj ze swojej talii nieneutralną jednostkę o koszcie werbunku 9 lub mniej. Wzmocnij ją o 1 za każdy punkt werbunku poniżej limitu.
Działania Wojenne
Echo.
Zagraj ze swojej talii jednostkę Królestw Północy o koszcie werbunku 9 lub mniej. Wzmocnij ją o 1 za każdy punkt werbuku poniżej limitu.
Człowiek
Zasłona. Formacja.
Rozkaz: Zresetuj umiejętność rozkazu sojuszniczej nieneutralnej jednostki i daj jej zapał.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Żołnierza, wzmocnij go o 1.
Człowiek
Zasłona. Formacja.
Rozkaz: Zresetuj umiejętność rozkazu sojuszniczej jednostki Królestw Północy i daj jej zapał.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Żołnierza, wzmocnij go o 1.
Człowiek
Rozkaz: Zresetuj umiejętność rozkazu sojuszniczej nieneutralnej jednostki.
Ta karta ewoluuje, jeśli na początku rundy znajduje się w ręce lub w talii.
Człowiek
Rozkaz: Zresetuj umiejętność rozkazu sojuszniczej jednostki Królestw Północy.
Ta karta ewoluuje, jeśli na początku rundy znajduje się w ręce lub w talii.
Człowiek
Formacja.
Rozkaz: Zresetuj umiejętność Rozkazu sojuszniczej nieneutralnej jednostki i daj jej Zapał.
Lojalność: Ta karta ewoluuje, jeśli na początku rundy znajduje się w ręce lub w talii.
Człowiek
Formacja.
Rozkaz: Zresetuj umiejętność Rozkazu sojuszniczej jednostki Królestw Północy i daj jej Zapał.
Lojalność: Ta karta ewoluuje, jeśli na początku rundy znajduje się w ręce lub w talii.
Człowiek
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj kopię bazową brązowej nieneutralnej jednostki z twojej ręki, a następnie daj jej tarczę.
Człowiek
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj kopię bazową brązowej jednostki Królestw Północy z twojej ręki, a następnie daj jej tarczę.
Człowiek, Czarodziej
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 4.
Za każdym razem, gdy zagrywasz nieneutralną jednostkę, daj jej zapał.
Człowiek, Czarodziej
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 4.
Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę Królestw Północy, daj jej zapał.
Fatum.
Harmonia.
Rozmieszczenie: Wzmocnij najsłabszą sojuszniczą jednostkę nieneutralną z każdej unikalnej głównej kategorii, którą kontrolujesz o 2.
Za każdym razem, gdy zagrasz nieneutralną jednostkę o głównej kategorii, której nie kontrolujesz, wzmocnij ją o 2.
Fatum.
Harmonia.
Rozmieszczenie: Wzmocnij najsłabszą sojuszniczą jednostkę z każdej unikalnej głównej kategorii Scoia'tael, którą kontrolujesz o 2.
Za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę Scoia'tael o głównej kategorii, której nie kontrolujesz, wzmocnij ją o 2.
Fatum.
Harmonia.
Na koniec swojej tury wzmocnij o 1 wszystkie nieneutralne jednostki z ręki o głównych kategoriach, których nie kontrolujesz.
Gdy ta jednostka znajduje się w ręce lub w talii, ewoluuje po wygranej rundzie.
Fatum.
Harmonia.
Na koniec swojej tury wzmocnij o 1 wszystkie jednostki Scoia'tael z ręki o głównych kategoriach, których nie kontrolujesz.
Gdy ta jednostka znajduje się w ręce lub w talii, ewoluuje po wygranej rundzie.
Scenariusz, Przeklęty
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę z Harmonią.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Strażniczkę Jeziora: Aspekt Jutrzenki i zmień jej siłę na taką, która odpowiada liczbie nieneutralnych jednostek z unikatowymi kategoriami głównymi w twojej talii.
Rozdział 1: Za każdym razem, gdy zagrywasz nieneutralną jednostkę, wzmocnij ją o 1 za każdą kategorię, którą posiada.
Rozdział 2: Stwórz i zagraj Loc Feainn: Zrównanie.
Scenariusz, Przeklęty
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę z Harmonią.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Strażniczkę Jeziora: Aspekt Jutrzenki i zmień jej siłę na taką, która odpowiada liczbie jednostek Scoia'tael z unikatowymi kategoriami głównymi w twojej talii.
Rozdział 1: Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę Scoia'tael, wzmocnij ją o 1 za każdą kategorię, którą posiada.
Rozdział 2: Stwórz i zagraj Loc Feainn: Zrównanie.
Relikt
Harmonia.
Za każdym razem, gdy zagrywasz kolejny Relikt, stwórz i zagraj Loc Feainn: Zrównanie.
Relikt
Harmonia.
Za każdym razem, gdy zagrywasz kolejny Relikt, stwórz i zagraj Loc Feainn: Zrównanie.
Smok, Żołnierz
Odporność.
Rozmieszczenie: Jeśli posiadasz różne kategorie w swojej talii startowej (min. 10), Wezwij ze swojej talii do tego rzędu losową brązową nieneutralną jednostkę o głównej kategorii, której nie ma po twojej stronie pola bitwy.
Odliczanie 3: Powtórz umiejętność Rozmieszczenia i zresetuj Odliczanie.
Smok, Żołnierz
Odporność.
Rozmieszczenie: Jeśli posiadasz różne kategorie w swojej talii startowej (min. 10), Wezwij ze swojej talii do tego rzędu losową brązową jednostkę Scoia'tael o głównej kategorii, której nie ma po twojej stronie pola bitwy.
Odliczanie 3: Powtórz umiejętność Rozmieszczenia i zresetuj Odliczanie.
Smok, Żołnierz
Harmonia.
Rozmieszczenie: Stwórz w tym rzędzie Elfiego Czatownika, Awanturnika lub Małą Driadę.
Zyskaj dodatkową umiejętność w zależności od wyboru stworzonej jednostki.
Elfi Czatownik - Zadaj losowej jednostce przeciwnika 2 pkt obrażeń.
Awanturnik – Wzmocnij tę jednostkę o 3 i daj jej 1 pkt pancerza.
Mała driada – Daj tej jednostce witalność (3).
Smok, Żołnierz
Harmonia.
Rozmieszczenie: Stwórz w tym rzędzie Elfiego Czatownika, Awanturnika lub Małą Driadę.
Zyskaj dodatkową umiejętność w zależności od wyboru stworzonej jednostki.
Elfi Czatownik - Zadaj losowej jednostce przeciwnika 2 pkt obrażeń.
Awanturnik – Wzmocnij tę jednostkę o 3 i daj jej 1 pkt pancerza.
Mała driada – Daj tej jednostce witalność (3).
Elf, Czarodziej
Rozmieszczenie: Wzmocnij nieneutralną jednostkę w ręce o 4.
Elf, Czarodziej
Rozmieszczenie: Wzmocnij jednostkę Scoia'tael w swojej ręce o 4.
Natura
Zagraj nieneutralną jednostkę ze swojej talii i wzmocnij ją o 1.
Natura
Zagraj jednostkę Scoia'tael ze swojej talii i wzmocnij ją o 1.
Człowiek, Bandyta
Rozkaz (daleki zasięg): Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń. Odnowienie: 1
Jeśli kontrolujesz tylko nieneutralne jednostki, zamiast tego zadaj jednostce 2 pkt obrażeń.
Człowiek, Bandyta
Rozkaz (daleki zasięg): Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń. Odnowienie: 1.
Jeśli kontrolujesz tylko jednostki Scoia'tael, zamiast tego zadaj jednostce 2 pkt obrażeń.
Harmonia.
Harmonia tej jednostki aktywuje się także, gdy karta jest w ręce lub w talii.
Harmonia.
Harmonia tej jednostki aktywuje się także, gdy karta jest w ręce lub w talii.
Driada, Wojownik
Zasłona.
Zapał. Rozkaz (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń.
Jeśli na koniec twojej tury umiejętność rozkazu wciąż nie jest zużyta, wzmocnij losową nieneutralną jednostkę w swoim ręku o 1.
Driada, Wojownik
Zasłona. Zapał.
Rozkaz (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń.
Jeśli na koniec twojej tury ten rozkaz wciąż nie jest zużyty, wzmocnij losową jednostkę Scoia'tael w swoim ręku o 1.
Harmonia.
Rozkaz (bliskie starcie): Wzmocnij się o liczbę unikatowych kategorii głównych, które posiadają kontrolowane przez ciebie jednostki.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zatruj wrogą jednostkę.
Harmonia.
Rozkaz (bliskie starcie): Wzmocnij się o liczbę unikatowych kategorii głównych, które posiadają kontrolowane przez ciebie jednostki.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zatruj wrogą jednostkę.
Driada, Wojownik
Harmonia.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń, następnie wzmocnij losową jednostkę w swojej ręce o 2.
Śmiertelny cios: Zamiast tego wzmocnij jednostkę w swojej ręce.
Driada, Wojownik
Harmonia.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń, następnie wzmocnij losową jednostkę w swojej ręce o 2.
Śmiertelny cios: Zamiast tego wzmocnij jednostkę w swojej ręce.
Harmonia 2.
Harmonia 2.
Bestia, Przeklęty
Harmonia.
Rozkaz: Nasyć sojuszniczą jednostkę zdolnością „Harmonia”.
Bestia, Przeklęty
Harmonia.
Rozkaz: Nasyć sojuszniczą jednostkę zdolnością „Harmonia”.
Driada, Wojownik
Harmonia.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zatruj wrogą jednostkę.
Driada, Wojownik
Harmonia.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zatruj wrogą jednostkę.
Natura
Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń, a następnie wzmocnij losową nieneutralną jednostkę w swojej ręce o 2.
Śmiertelny cios: Zamiast tego wzmocnij nieneutralną jednostkę w swojej ręce.
Natura
Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń, następnie wzmocnij losową jednostkę Scoia'tael w swoim ręku o 2.
Śmiertelny cios: Zamiast tego wzmocnij jednostkę Scoia'tael w swoim ręku.
Elf, Bandyta
Harmonia.
Rozmieszczenie: Stwórz Elfiego Czatownika w tym rzędzie.
Elf, Bandyta
Harmonia.
Rozmieszczenie: Stwórz Elfiego Czatownika w tym rzędzie.
Harmonia.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Przenieś jednostkę do drugiego rzędu.
Harmonia.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Przenieś jednostkę do drugiego rzędu.
Driada
Harmonia.
Driada
Harmonia.
Dowódca
Rozkaz: Przenieś nieneutralną jednostkę ze swojej talii na cmentarz, a następnie zadaj wrogiej jednostce obrażenia równe sile przeniesionej jednostki.

Ta umiejętność dodaje 16 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Przenieś jednostkę Skellige ze swojej talii na cmentarz, a następnie zadaj wrogiej jednostce obrażenia równe sile przeniesionej jednostki.

Ta umiejętność dodaje 16 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Bestia
Rozmieszczenie: Zagraj nieneutralną jednostkę ze swojego cmentarza o koszcie werbunku 10 lub mniejszym i daj jej Fatum. Stwórz Deszcz w przeciwnym rzędzie na liczbę tur równą niewykorzystanemu kosztowi werbunku.
Bestia
Rozmieszczenie: Zagraj jednostkę Skellige ze swojego cmentarza o koszcie werbunku 10 lub mniejszym i daj jej Fatum. Stwórz Deszcz w przeciwnym rzędzie na liczbę tur równą niewykorzystanemu kosztowi werbunku.
Człowiek, Wojownik
Fatum.
Rozmieszczenie: Przenieś brązową nieneutralną jednostkę ze swojego cmentarza do ręki, a następnie odrzuć kartę.
Za pierwszym razem, gdy brązowa jednostka opuści twój cmentarz w każdej twojej turze, wzmocnij ją o jej siłę bazową.
Człowiek, Wojownik
Fatum.
Rozmieszczenie: Przenieś brązową jednostkę Skellige ze swojego cmentarza do ręki, a następnie odrzuć kartę.
Za pierwszym razem, gdy brązowa jednostka opuści twój cmentarz w każdej twojej turze, wzmocnij ją o jej siłę bazową.
Człowiek, Wojownik
Fatum.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce obrażenia równe różnicy w jej bazowej i obecnej sile.
Śmiertelny cios: Zyskaj wytrzymałość.
Gdy ta jednostka znajduje się w ręce lub w talii, ewoluuje po wygranej rundzie.
Człowiek, Wojownik
Fatum.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce obrażenia równe różnicy w jej bazowej i obecnej sile.
Śmiertelny cios: Zyskaj wytrzymałość.
Gdy ta jednostka znajduje się w ręce lub w talii, ewoluuje po wygranej rundzie.
Człowiek, Wojownik
Weteran.
Rozmieszczenie, Żądza krwi 3: Dobierz kartę, a następnie odrzuć kartę.
Za każdym razem, gdy odrzucisz nieneutralną jednostkę w trakcie sojuszniczej tury, przyzwij ją z cmentarza do tego rzędu.
Licznik: 2
Lojalność: Powyższa umiejętność działa również, gdy nieneutralna jednostka trafi na cmentarz w trakcie sojuszniczej tury.
Człowiek, Wojownik
Weteran.
Rozmieszczenie, Żądza krwi 3: Dobierz kartę, a następnie odrzuć kartę.
Za każdym razem, gdy odrzucisz jednostkę Skellige w trakcie sojuszniczej tury, przyzwij ją z cmentarza do tego rzędu.
Licznik: 2.
Lojalność: Powyższa umiejętność działa również, gdy jednostka Skellige trafi na cmentarz w trakcie sojuszniczej tury.
Echo.
Popatrz na 3 wierzchnie karty ze swojej talii. Zagraj jedną z nich, a następnie przenieś resztę na swój cmentarz.
Jeśli liczba kart w twojej talii jest mniejsza niż 3, zamiast tego Stwórz i zagraj legendarną kartę twojej frakcji, której nie było w twojej talii początkowej.
Echo.
Odkryj 3 wierzchnie karty ze swojej talii. Zagraj jedną z nich, następnie przenieś resztę na swój cmentarz.
Jeśli liczba kart w twojej talii jest mniejsza niż 3, zamiast tego Stwórz i zagraj legendarną kartę Skellige, której nie było w twojej talii początkowej.
Wezwij nieneutralną jednostkę ze swojego cmentarza do sojuszniczego rzędu i daj jej fatum.
Wezwij jednostkę Skellige ze swojego cmentarza do sojuszniczego rzędu i daj jej fatum.
Człowiek, Wojownik
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę jednostkę o wartość równą sile nieneutralnej jednostki, która w tej rundzie została przeniesiona na cmentarz jako ostatnia.
Człowiek, Wojownik
Rozmieszczenie: Wzmocnij się o wartość równą bazowej sile jednostki Skellige, która w tej rundzie została przeniesiona na cmentarz jako ostatnia.
Alchemia
Zagraj brązową nieneutralną jednostkę ze swojego cmentarza i daj jej Fatum.
Alchemia
Zagraj brązową jednostkę Skellige ze swojego cmentarza i daj jej fatum.