Version History

2023
2023-09-12 v11.9.0 - Source - Uroboros Part 3 (Heritage)
2023-08-08 v11.8.0 - Source - Balance changes
2023-07-11 v11.7.0 - Source - Uroboros Part 2 (The Tide Rises)
2023-06-06 v11.6.0 - Source - Balance changes (Reworks)
2023-05-11 v11.5.0 - Source - Balance changes (Dragons)
2023-04-13 v11.4.0 - Source - Uroboros Part 1 (Claw and Dagger)
2023-03-07 v11.3.0 - Source - Balance changes
2023-02-07 v11.2.0 - Source - Balance changes
2023-01-10 v11.1.0 - Source - Balance changes

2022
2022-12-06 v10.12.0 - Source - Cursed Toad Part 4 (Sacred and Profane)
2022-11-08 v10.11.0 - Source - Balance changes
2022-10-07 v10.10.1 - Source - Hotfix
2022-10-04 v10.10.0 - Source - Cursed Toad Part 3 (Chronicles)
2022-09-07 v10.9.1 - Source - Hotfix
2022-09-06 v10.9.0 - Source - Balance changes (NG Soldier rework)
2022-08-09 v10.8.0 - Source - Balance changes
2022-07-05 v10.7.0 - Source - Cursed Toad Part 2 (Black Sun)
2022-06-07 v10.6.0 - Source - Balance changes (New Yen & Triss)
2022-05-10 v10.5.0 - Source - Balance changes
2022-04-05 v10.4.0 - Source - Cursed Toad Part 1 (Forgotten Treasures)
2022-03-08 v10.3.0 - Source - Balance changes (Wild Hunt, Swarm)
2022-02-08 v10.2.0 - Source - Balance changes (Resupply Rework)
2022-01-13 v10.1.0 - Source - Balance changes (Draft Rewards)

2021
2021-12-14 v9.6.1 - Source - Hotfix
2021-12-07 v9.6.0 - Source - 12 Card Drop
2021-10-28 v9.5.0 - Source - Regis Journey
2021-10-05 v9.4.0 - Source - Price of Power Part 3
2021-09-02 v9.3.0 - Source - Balance changes
2021-08-03 v9.2.0 - Source - Price of Power Part 2
2021-07-06 v9.1.0 - Source - Balance changes, Sunset Wanderers
2021-06-08 v9.0.0 - Source - Price of Power Expansion
2021-05-06 v8.5.0 - Source - Triss Journey
2021-04-01 v8.4.0 - Source - Balance changes
2021-03-09 v8.3.0 - Source - Familiar Faces
2021-02-09 v8.2.0 - Source - Yen Journey
2021-01-12 v8.1.0 - Source - Madoc, Tooltip fixes

2020
2020-12-08 v8.0.0 - Source - Way of the Witcher Expansion
2020-11-17 v7.4.1 - Source - META SHAKEUP
2020-10-01 v7.3.0 - Source - Artifact Removal, Balance changes
2020-09-01 v7.2.0 - Source - Ability reworks, Balance changes
2020-08-10 v7.1.1 - Source SK Hotfix
2020-08-02 v7.1.0 - Source - Ciri Journey
2020-07-07 v7.0.2 - Source - Master Mirror Hotfix
2020-06-30 v7.0.0 - Source - Master Mirror Expansion
2020-05-05 v6.2.0 - Source - Balance changes
2020-04-02 v6.1.0 - Source - New Abilities, Journey, Balance (Android is v6.0)
2020-03-03 v5.2.0 - Source - Year of the Wererat, Balance changes
2020-02-04 v5.1.0 - Source - Balance changes

2019
2019-12-13 v5.0.1 - Source - Merchants of Ofir Hotfix
2019-12-09 v5.0.0 - Source - Merchants of Ofir Expansion
2019-10-28 v4.1.0 - Source - Balance changes (29th iOS Release)
2019-10-09 v4.0.3 - Source - Iron Judgment Balance Hotfix 
2019-10-02 v4.0.0 - Source - Iron Judgment Expansion 
2019-08-30 v3.2.0 - Source - Vampire Rework, Balance 
2019-07-31 v3.1.0 - Source - NR Rework, Bronze Rebalance
2019-07-05 v3.0.1 - Source - Syndicate Hotfix
2019-06-28 v3.0.0 - Source - Novigrad Expansion
2019-05-30 v2.2.0 - Source - User Experience Update
2019-04-30 v2.1.0 - Source - Nilfgaard Update
2019-04-04 v2.0.1 - Source - CC Dettlaff Hotfix
2019-03-28 v2.0.0 - Source - Crimson Curse Expansion
2019-02-28 v1.3.0 - Source - Seasonal Trees Update
2019-01-31 v1.2.0 - Source - Thronebreaker Leaders Update
2019-01-10 v1.1.0 - Source - Mulligan Update

2018
2018-12-04 v1.0.1.26  - Source - Console Release
2018-11-07 v1.0.0.15-2 - Source - Artifact Provision Update
2018-10-23 v1.0.0.15  - Source - PC Release

For more information read the official changelog. The card data is sourced from the game so every text error will be included.
This changelog only features balance changes.

New
Buff
Nerf
Rework
Adjustment
Tooltip fix (card was changed in previous version)

Nowa zawartość

Karty: 12
Elf, Dziki Gon
Zdrada.
Rozmieszczenie: Zadaj tej karcie obrażenia równe łącznemu czasowi trwania Mrozu we wrogich rzędach.
Zemsta: Wzmocnij wszystkie wrogie jednostki o 2.
Jeśli twój przeciwnik zagra złotą jednostkę Dzikiego Gonu, gdy na twoim cmentarzu znajduje się Lara Dorren, zagrywa ją ze twojego cmentarza i daje jej Fatum.
Wampir
Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie (4).
Jednostki z krwawieniem nie mogą zostać wzmocnione.
Człowiek, Arystokrata
Rozmieszczenie: Jeśli twój przeciwnik nie spasował, a jego ręka nie jest pełna, utwórz legendarną jednostkę ze swojej frakcji, której nie było w twojej talii startowej, przenieś ją do ręki przeciwnika, a resztę kart umieść na spodzie jego talii. Następnie utwórz legendarną jednostkę z frakcji przeciwnika, której nie było w jego talii startowej, przenieś ją do swojej ręki, a resztę kart umieść na spodzie swojej talii.
Człowiek, Arystokrata
Rozmieszczenie: Utwórz brązową jednostkę z frakcji swojego przeciwnika, a następnie stwórz ją w przeciwnym rzędzie i daj jej status szpiega.
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 0 pkt obrażeń. Zwiększ tę wartość o 1 za każdego Arystokratę w twojej talii startowej.
Śmiertelny cios: Stwórz i zagraj bazowy egzemplarz zniszczonej jednostki.
Człowiek, Przeklęty, Arystokrata
Rozmieszczenie (Lojalność): Zyskaj Odporność.
Raz na turę, gdy Przeklęta jednostka pojawi się na polu bitwy, wzmocnij się o jej siłę bazową.
Człowiek, Żołnierz, Arystokrata
Lojalność: Po zużyciu wszystkich ładunków dowódcy wezwij się ze swojej talii do swojego rzędu bliskiego starcia.
Lokalizacja
Wytrzymałość.
Rozmieszczenie: Utwórz krasnoluda Scoia'tael i daj mu 4 pkt pancerza.
Rozkaz: Stwórz i zagraj Hartowanie.
Na początku gry nasyć losowego Zoltana z twojej talii zdolnością „Gdy ta karta pojawi się na polu bitwy, po jej prawej stronie stwórz Eudorę Breckenriggs i wzmocnij ją o 1 za każdego Zoltana w twojej talii startowej”, a następnie wygnaj się.
Człowiek, Wojownik
Rozmieszczenie: Obniż siłę tej karty do 1, a następnie zagraj wszystkie kopie Ofiary dla Freyi ze swojego cmentarza. Daj im fatum.
Na początku gry zwiększ swoją siłę bazową za każdą kartę Alchemii w swojej talii startowej.
Człowiek
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkie sojusznicze karty Ludzi o 1.
Zacznij grę z 5 losowymi brązowymi kartami Ludzi ze Skellige na twoim cmentarzu.
Człowiek, Niepostrzeżeni
Zysk 4.
Rozmieszczenie (Bliskie starcie): Wezwij Niedyskretną Kokotę ze swojej talii do tego rzędu.
Rozmieszczenie (Daleki zasięg): Wezwij Novigradzkie Kokoty ze swojej talii do tego rzędu.
Haracz 8: Zamiast tego wezwij obie te karty.
Za każdym razem, gdy twój przeciwnik zagrywa kartę, zyskaj monety (1).
Lokalizacja
Wytrzymałość.
Zysk 3.
Na koniec swojej tury zyskaj monety (1).
Rozkaz: Utwórz i zagraj brązową jednostkę Gangu.

Zmiany

Karty: 39
Wytrzymałość.
Zapał. Rozkaz: Wzmocnij jednostkę 3 i nasyć ją zdolnością „Za każdym razem, gdy ta jednostka jest obierana za cel Mahakamskiego Dwójniaka lub Złocistej Piany, wzmocnij ją o 2.”.
Odnowienie: 2
Zapał.
Rozkaz: Wzmocnij jednostkę o 3.
Odnowienie: 2.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Zniszcz wrogą jednostkę, która posiada inną kategorię główną niż jednostki w twojej talii startowej.
Wiedźmin
Bliskie starcie: Na koniec każdej sojuszniczej tury wzmocnij tę jednostkę o 1.
Konstrukt
Zapał. Rozkaz: Zadaj 3 jednostkom w przeciwnym rzędzie [0] pkt obrażeń. Zwiększ tę wartość o 1 za każdy Konstrukt zagrany przez ciebie w tej grze.
Odnowienie: 3
Konstrukt
Zapał.
Rozkaz: Zadaj wszystkim jednostkom w przeciwnym rzędzie 1 pkt obrażeń.
Odnowienie: 3.
Jeśli przegrasz rundę, gdy ta karta znajduje się:
Na polu bitwy – wygnaj swoją talię.
Na ręce lub w talii – wygnaj tę kartę.
Na twoim cmentarzu – wygnaj wierzchnie karty ze swojej talii w liczbie 3.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 4 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wygnaj tę jednostkę.
Konstrukt
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce [5] pkt obrażeń. Zwiększ tę wartość o 1 za każdy Konstrukt zagrany przez ciebie w tej grze.
Konstrukt
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 5 pkt obrażeń.
Wiedźmin
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj 3 wrogim jednostkom 2 pkt obrażeń i przenieś je do rzędu dalekiego zasięgu.
Wiedźmin
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj 3 wrogim jednostkom 2 pkt obrażeń i przenieś je do rzędu dalekiego zasięgu.
Człowiek, Rycerz
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wzmocnij tę jednostkę o 8 i zyskaj tarczę.
Człowiek, Rycerz
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wzmocnij tę jednostkę o 5 i zyskaj tarczę.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę kartę o 0. Zwiększ tę wartość za każdą kartę zagraną przez ciebie w tej rundzie.
Wiedźmin
Rozkaz (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Odnowienie: 2.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Wiedźmina, zmniejsz licznik odnowienia o 1.
Konstrukt
Tarcza.
Rozmieszczenie: Wzmocnij się o [0]. Zwiększ tę wartość o 1 za każdy Konstrukt zagrany przez ciebie w tej grze.
Konstrukt
Tarcza.
Zapał. Rozkaz: Zadaj jednostce 2 pkt obrażeń i nasyć ją zdolnością „Za każdym razem, gdy ta jednostka otrzymuje wzmocnienie, zadaj jej 1 pkt obrażeń.”.
Ładunki: 3
Zapał.
Rozkaz: Zadaj jednostce 2 pkt obrażeń.
Ładunki: 3.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Wygnaj jednostkę o sile 4 lub mniejszej.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Wygnaj jednostkę o sile 3 lub mniejszej.
Bestia, Przeklęty
Rozmieszczenie: Przenieś wszystkie jednostki z wrogiego rzędu do drugiego rzędu..
Bestia, Przeklęty
Rozmieszczenie: Przenieś 3 sąsiadujące jednostki do drugiego rzędu.
Konstrukt
Rozmieszczenie: Zagraj Grad Kamieni w liczbie [1] ze swojej talii. Zwiększ tę wartość o 1 za każdy Konstrukt zagrany przez ciebie w tej grze. Jeśli nie masz żadnego Gradu Kamieni, zamiast tego przenieś wrogą jednostkę do drugiego rzędu.
Konstrukt
Rozmieszczenie: Przenieś jednostkę do drugiego rzędu.
Człowiek, Przeklęty
Fatum.
Rozkaz: Jeśli nie posiadasz fatum, zyskaj wytrzymałość.
Człowiek, Przeklęty
Zasłona.
Rozkaz: Daj jednostce zasłonę.
Zaklęcie
Podejrzyj wierzchnie karty ze swojej talii (2), następnie zagraj jedną i wygnaj drugą.
Zaklęcie
Podejrzyj wierzchnie karty ze swojej talii (2), następnie zagraj jedną i wygnaj drugą.
Daj Witalność (6) losowemu sojuszniczemu Wiedźminowi, Krasnoludowi, Człowiekowi i Wampirowi.
Daj witalność sojuszniczej jednostce na 6 tur(y).
Wzmocnij sąsiadujące jednostki (3) o 2 i daj im 2 pkt pancerza.
Jeśli na twoim cmentarzu znajduje się Warsztat płatnerski, zamiast tego wzmocnij sąsiadujące jednostki (3) o 3 i daj im 3 pkt pancerza
Wzmocnij sąsiadujące jednostki (3) o 2 i daj im 2 pkt pancerza.
Człowiek
Rozmieszczenie: Wzmocnij się o 1 za każdą kartę ze swojej talii startowej o koszcie werbunku 11 lub wyższym.
Człowiek
Rozmieszczenie: Daj sojuszniczej jednostce witalność na 2 tur(y).
Rozkaz: Zniszcz Szczura, a następnie zatruj wrogą jednostkę.
Odnowienie: 1
Zemsta: Stwórz w tym rzędzie Szczury w liczbie 7.
Zemsta: Stwórz w tym rzędzie Szczury w liczbie 7.
Trupojad
Rozmieszczenie: Wygnaj wszystkie jednostki ze swojego cmentarza, a następnie wzmocnij się o 1 za każdą wygnaną jednostkę.
Trupojad
Rozkaz (bliskie starcie): Wygnaj wszystkie jednostki ze swojego cmentarza, następnie wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdą wygnaną jednostkę.
Bestia, Przeklęty
Zapał. Rozkaz (Drapieżnik): Pochłoń Sługę. Jeśli był kartą sojuszniczą, podwój otrzymane od niego wzmocnienie.
Bestia, Przeklęty
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Dominacja: Zamiast tego zadaj jej 4 pkt obrażeń.
Bestia, Przeklęty
Rozmieszczenie (Bliskie starcie): Wzmocnij Bestię w swojej ręce o liczbę kart trzymanych w ręce.
Rozmieszczenie (Daleki zasięg): Wzmocnij wszystkie sojusznicze Bestie o 1.
Odporność. Pokrzepienie.
Bestia
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę kartę o 2 za każdą sąsiadującą z nią Bestię.
Drapieżnik: Zatruj także wrogą jednostkę.
Bestia
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń za każdą sąsiadującą Bestię.
Bestia, Przeklęty
Rozmieszczenie (Drapieżnik): Wzmocnij się o siłę wrogiej jednostki.
Bestia
Odporność.
Człowiek, Czarodziej
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zniszcz wrogą jednostkę, następnie przeciwnik wzywa wierzchnią brązową jednostkę ze swojej talii do swojego losowego rzędu.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zniszcz sojuszniczą jednostkę, a następnie wezwij wierzchnią jednostkę ze swojej talii do swojego losowego rzędu.
Człowiek, Czarodziej
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zniszcz wrogą jednostkę, następnie przeciwnik wzywa wierzchnią jednostkę ze swojej talii do swojego losowego rzędu.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zniszcz sojuszniczą jednostkę, następnie wezwij wierzchnią jednostkę ze swojej talii do swojego losowego rzędu.
Człowiek, Żołnierz
Za każdym razem, gdy wroga jednostka zyskuje status podczas twojej tury, zadaj jej 1 pkt obrażeń.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie (3).
Spisek: Zamiast tego zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń.
Człowiek, Żołnierz
Rozkaz: Stwórz i zagraj bazową kopię sojuszniczego brązowego Żołnierza, wykluczając tę kartę.
Człowiek, Żołnierz
Rozkaz: Stwórz i zagraj bazową kopię sojuszniczego brązowego Żołnierza, wykluczając tę kartę.
Człowiek, Żołnierz
Formacja.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 2 za każdy pozostały Ładunek umiejętności twojego dowódcy.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń za każdą wzmocnioną jednostkę w tym rzędzie.
Człowiek, Czarodziej
Za każdym razem, gdy zagrasz unikalną kartę specjalną, wzmocnij się o 2.
Człowiek, Czarodziej
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczego Maga o 4.
Człowiek, Żołnierz
Formacja.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1. Ładunki: 3.
Człowiek, Żołnierz
Formacja.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1. Ładunki: 2.
Elf, Żołnierz, Agent
Rozmieszczenie: Jeśli kontrolujesz Artefakt, stwórz Elfiego czatownika w tym rzędzie.
Elf, Żołnierz, Agent
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1.
Jeśli kontrolujesz artefakt, zamiast tego wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.
Człowiek, Przeklęty, Wojownik
Rozkaz (Szał 7): Zmień siłę wrogiej jednostki na taką samą jak własna.
Człowiek, Przeklęty, Wojownik
Rozmieszczenie, Żądza krwi 2: Zyskaj Zapał.
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt. obrażeń.Ładunek: 3
Człowiek, Korsarz
Rozmieszczenie (Żądza krwi 2): Zyskaj Zapał.
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt. obrażeń.
Ładunki: 3
Człowiek, Korsarz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Żądza krwi 2: Zamiast tego zadaj jej 3 pkt obrażeń.
Człowiek, Kultysta, Wojownik
Rozmieszczenie, żądza krwi 1: Zablokuj tę kartę.
Szał 3: Zniszcz tę kartę.
Człowiek, Kultysta, Wojownik
Rozmieszczenie, żądza krwi 3: Zablokuj tę kartę.
Szał 3: Zniszcz tę kartę.
Człowiek, Korsarz, Poławiacze
Kapitał 6: Na koniec swojej tury zadaj losowej wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Zyskaj monety w liczbie 2.
Człowiek, Korsarz, Poławiacze
Rozkaz (bliskie starcie): Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Kapitał 5: Zamiast tego zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Odnowienie: 1.
Zbrodnia, Porąbańcy
Zadaj wrogiej jednostce 0 pkt obrażeń. Na koniec swojej tury, gdy ta karta znajduje się w twojej ręce lub w talii, zmień tę wartość na losową liczbę w przedziale od 1 do 10.
Zbrodnia, Porąbańcy
Zadaj wrogiej jednostce losowe obrażenia w zakresie od 1 do 10.
Człowiek, Łowcy Czarownic
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkich sojuszniczych Łowców Czarownic o 1.
Haracz 3: Zamiast tego wzmocnij wszystkich sojuszniczych Łowców Czarownic w ręce, talii i na polu bitwy o 1.
Człowiek, Łowcy Czarownic
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkich sojuszniczych Łowców Czarownic o 1.
Haracz 3: Zamiast tego wzmocnij wszystkich sojuszniczych Łowców Czarownic w ręce, talii i na polu bitwy o 1.
Insektoid, Porąbańcy
Rozmieszczenie: Zyskaj monety w liczbie równej obrażeniom sojuszniczej jednostki.
Insektoid, Porąbańcy
Amok.
Opłata 1: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Odnowienie: 1.
Człowiek, Mutant, Salamandra
Rozmieszczenie: Wzmocnij się o 1 za każdą zatrutą jednostkę na polu bitwy.
Człowiek, Mutant, Salamandra
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Kapitał 4: Zamiast tego zadaj wrogowi 3.