Version History

2024
2024-02-01 v12.2.0 - Source - The Balance Council
2024-01-01 v12.1.0 - Source - The Balance Council

2023
2023-11-15 v11.11.0 - Source - The Balance Council
2023-10-31 v11.10.5 - Source - The Balance Council
2023-10-17 v11.10.0 - Source - Uroboros Part 3 (Heritage)
2023-09-12 v11.9.0 - Source - Uroboros Part 3 (Heritage)
2023-08-08 v11.8.0 - Source - Balance changes
2023-07-11 v11.7.0 - Source - Uroboros Part 2 (The Tide Rises)
2023-06-06 v11.6.0 - Source - Balance changes (Reworks)
2023-05-11 v11.5.0 - Source - Balance changes (Dragons)
2023-04-13 v11.4.0 - Source - Uroboros Part 1 (Claw and Dagger)
2023-03-07 v11.3.0 - Source - Balance changes
2023-02-07 v11.2.0 - Source - Balance changes
2023-01-10 v11.1.0 - Source - Balance changes

2022
2022-12-06 v10.12.0 - Source - Cursed Toad Part 4 (Sacred and Profane)
2022-11-08 v10.11.0 - Source - Balance changes
2022-10-07 v10.10.1 - Source - Hotfix
2022-10-04 v10.10.0 - Source - Cursed Toad Part 3 (Chronicles)
2022-09-07 v10.9.1 - Source - Hotfix
2022-09-06 v10.9.0 - Source - Balance changes (NG Soldier rework)
2022-08-09 v10.8.0 - Source - Balance changes
2022-07-05 v10.7.0 - Source - Cursed Toad Part 2 (Black Sun)
2022-06-07 v10.6.0 - Source - Balance changes (New Yen & Triss)
2022-05-10 v10.5.0 - Source - Balance changes
2022-04-05 v10.4.0 - Source - Cursed Toad Part 1 (Forgotten Treasures)
2022-03-08 v10.3.0 - Source - Balance changes (Wild Hunt, Swarm)
2022-02-08 v10.2.0 - Source - Balance changes (Resupply Rework)
2022-01-13 v10.1.0 - Source - Balance changes (Draft Rewards)

2021
2021-12-14 v9.6.1 - Source - Hotfix
2021-12-07 v9.6.0 - Source - 12 Card Drop
2021-10-28 v9.5.0 - Source - Regis Journey
2021-10-05 v9.4.0 - Source - Price of Power Part 3
2021-09-02 v9.3.0 - Source - Balance changes
2021-08-03 v9.2.0 - Source - Price of Power Part 2
2021-07-06 v9.1.0 - Source - Balance changes, Sunset Wanderers
2021-06-08 v9.0.0 - Source - Price of Power Expansion
2021-05-06 v8.5.0 - Source - Triss Journey
2021-04-01 v8.4.0 - Source - Balance changes
2021-03-09 v8.3.0 - Source - Familiar Faces
2021-02-09 v8.2.0 - Source - Yen Journey
2021-01-12 v8.1.0 - Source - Madoc, Tooltip fixes

2020
2020-12-08 v8.0.0 - Source - Way of the Witcher Expansion
2020-11-17 v7.4.1 - Source - META SHAKEUP
2020-10-01 v7.3.0 - Source - Artifact Removal, Balance changes
2020-09-01 v7.2.0 - Source - Ability reworks, Balance changes
2020-08-10 v7.1.1 - Source SK Hotfix
2020-08-02 v7.1.0 - Source - Ciri Journey
2020-07-07 v7.0.2 - Source - Master Mirror Hotfix
2020-06-30 v7.0.0 - Source - Master Mirror Expansion
2020-05-05 v6.2.0 - Source - Balance changes
2020-04-02 v6.1.0 - Source - New Abilities, Journey, Balance (Android is v6.0)
2020-03-03 v5.2.0 - Source - Year of the Wererat, Balance changes
2020-02-04 v5.1.0 - Source - Balance changes

2019
2019-12-13 v5.0.1 - Source - Merchants of Ofir Hotfix
2019-12-09 v5.0.0 - Source - Merchants of Ofir Expansion
2019-10-28 v4.1.0 - Source - Balance changes (29th iOS Release)
2019-10-09 v4.0.3 - Source - Iron Judgment Balance Hotfix 
2019-10-02 v4.0.0 - Source - Iron Judgment Expansion 
2019-08-30 v3.2.0 - Source - Vampire Rework, Balance 
2019-07-31 v3.1.0 - Source - NR Rework, Bronze Rebalance
2019-07-05 v3.0.1 - Source - Syndicate Hotfix
2019-06-28 v3.0.0 - Source - Novigrad Expansion
2019-05-30 v2.2.0 - Source - User Experience Update
2019-04-30 v2.1.0 - Source - Nilfgaard Update
2019-04-04 v2.0.1 - Source - CC Dettlaff Hotfix
2019-03-28 v2.0.0 - Source - Crimson Curse Expansion
2019-02-28 v1.3.0 - Source - Seasonal Trees Update
2019-01-31 v1.2.0 - Source - Thronebreaker Leaders Update
2019-01-10 v1.1.0 - Source - Mulligan Update

2018
2018-12-04 v1.0.1.26  - Source - Console Release
2018-11-07 v1.0.0.15-2 - Source - Artifact Provision Update
2018-10-23 v1.0.0.15  - Source - PC Release

For more information read the official changelog. The card data is sourced from the game so every text error will be included.
This changelog only features balance changes.

New
Buff
Nerf
Rework
Adjustment
Tooltip fix (card was changed in previous version)

Nowa zawartość

Karty: 12
Rozmieszczenie: Wykradnij wrogiej jednostce 3 punkty.
Jeśli ta karta pod koniec twojej tury znajduje się na ręce lub w talii i jeśli wróg posiada jednostkę z efektem Krwawienia, zwiększ swoją siłę bazową o 1.
Rozmieszczenie: Pochłoń sojuszniczą jednostkę. Jeśli jest to Insektoid, stwórz i zagraj Gniazdo Krabopająków.
Zemsta: Stwórz w tym rzędzie podstawową kopię pochłoniętej jednostki.
Człowiek, Arystokrata
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Jeśli żaden z graczy nie spasował, a ręka twojego przeciwnika nie jest pełna, przenieś wrogą jednostkę bez Fatum (o maksymalnej sile równej liczbie kart Taktyki w twojej talii początkowej – 0) do ręki przeciwnika, a następnie dobierz kartę.
Człowiek, Arystokrata
Rozmieszczenie: Ułóż karty w swojej talii od najwyższego do najniższego kosztu werbunku.
Ta karta zaczyna rozgrywkę o jedną pozycję bliżej wierzchu talii za każdą Taktykę w twojej talii startowej.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Zagraj jednostkę z Załogą ze swojej talii.
Za każdym razem, gdy Odnowienie pobliskiej jednostki spada, wzmocnij się o taką samą liczbę.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Jeśli podstawowa wersja umiejętności twojego przywódcy posiada Ładunki w liczbie większej niż 1, daj mu dodatkowy Ładunek.
Rozkaz: Powtórz umiejętność Rozmieszczenia.
Odporność.
Rozmieszczenie: Jeśli posiadasz różne kategorie w swojej talii startowej (min. 10), wezwij ze swojej talii do tego rzędu losową brązową jednostkę Scoia'tael o głównej kategorii, która nie znajduje się po twojej stronie pola bitwy.
Na koniec swojej tury obniż licznik o 1. Kiedy licznik osiągnie 0, zresetuj go i powtórz umiejętność Rozmieszczenia.
Licznik: 3
Człowiek
Zapał. Rozkaz: zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wtasuj się z powrotem do swojej talii.
Za każdym razem, gdy przeniesiesz wrogą jednostkę, wezwij się ze swojej talii do przeciwnego rzędu, po czym zadaj jej 1 pkt obrażeń.
Człowiek, Wojownik
Weteran.
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę kartę o0. Zwiększ tę wartość o 1 za każdym razem, gdy wrogie jednostki otrzymują nadmiarowe obrażenia.
Na początku gry aktywuj umiejętność Weterana swoich jednostek.
Człowiek, Wojownik
Po zadaniu obrażeń sojuszniczym jednostkom 9 razy wezwij się ze swojej talii do rzędu dalekiego zasięgu.
Zapał.Rozkaz: Całkowicie uzdrów sojuszniczą jednostkę i zadaj obrażenia w odpowiadającej uzdrowieniu liczbie innej sojuszniczej jednostce.
Odnowienie: 1
Człowiek, Wybrańcy Ognia
Zysk 4.
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj Kongregację.
Opłata 2: Zniszcz sojuszniczego Sługę Wiecznego Ognia, po czym wezwij brązową jednostkę Wybrańców Ognia ze swojego cmentarza na tę samą pozycję.
Odnowienie: 1
Człowiek, Niepostrzeżeni
Opłata 1: Wzmocnij się o 1.
Kiedy ta karta znajduje się w talii, za każdym razem, gdy płacisz Haracz, zmniejsz licznik o 1 za każdą zapłaconą Monetę. Za każde zmniejszenie licznika odzyskaj Monety w liczbie 1.
Gdy licznik osiągnie 0, wezwij się z talii do losowego sojuszniczego rzędu.
Licznik: 9

Zmiany

Karty: 34
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkich Wiedźminów, których kontrolujesz, o 1.
Adrenalina 4: Wzmocnij również wiedźminów na ręce oraz w talii.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczych wiedźminów na planszy o 1.
Adrenalina 4: Wzmocnij również wiedźminów na ręce oraz w talii.
Człowiek, Przeklęty, Bandyta
Siła tej karty nie może być zmieniana przez inne karty lub zdolności.
Człowiek, Przeklęty, Bandyta
Siła Olgierda nie może być zmieniana przez inne karty niezależnie od tego, gdzie jest.
Relikt
Rozmieszczenie (Sabat): Zyskaj Zapał.
Rozkaz: Pochłoń jednostkę o koszcie werbunku 4, następnie zwiększ koszt werbunku o 1.
Odnowienie: 2
Relikt
Rozmieszczenie (Sabat): Zyskaj Zapał.
Rozkaz: Pochłoń jednostkę o koszcie werbunku 4, następnie zwiększ koszt werbunku o 1.
Odnowienie: 2
Zapał. Rozkaz: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Daleki zasięg: Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę z Zemstą, aktywuj jej umiejętność Zemsty.
Daleki zasięg: Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę z zemstą, aktywuj jej umiejętność zemsty.
Wampir
Zapał. Rozkaz: Stwórz Ekimmę w tym rzędzie.
Odnowienie: 4.
Zmniejsz Odnowienie o 1 za każdym razem, gdy u wrogiej jednostki wywołany zostaje efekt Krwawienia.
Wampir
Pokrzepienie.
Rozmieszczenie: Stwórz Ekimmę i wezwij ją do tego rzędu.
Zemsta: Ponów umiejętność rozmieszczenia.
Relikt, Starucha
Zapał.
Rozkaz: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Ładunki: 1.
Zwiększ liczbę ładunków o 1 za każdym razem, gdy zagrywasz Staruchę.
Relikt, Starucha
Zapał.
Rozkaz: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Ładunki: 1.
Zwiększ liczbę ładunków o 1 za każdym razem, gdy zagrywasz Staruchę.
Wampir
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń. Jeśli krwawi, zamiast tego zadaj jej 3 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wzmocnij tę kartę o bazową siłę zniszczonej jednostki.
Wampir
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń. Jeśli krwawi, zamiast tego zadaj jej 3 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wzmocnij tę kartę o bazową siłę zniszczonej jednostki.
Trupojad
Pokrzepienie.
Rozmieszczenie: Aktywuj umiejętność Zemsty sojuszniczej jednostki.
Trupojad
Pokrzepienie.
Rozmieszczenie: Aktywuj umiejętność zemsty brązowej sojuszniczej jednostki.
Wampir
Kiedy u wrogiej jednostki wywołany zostaje efekt Krwawienia, wzmocnij się o jego długość.
Licznik: 1.
Odśwież licznik na początku swojej tury.
Wampir
Gdy wroga jednostka otrzymuje krwawienie, zyskaj witalność na tę samą liczbę tur.
Wampir
Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie (3).
Rozkaz: Daj wrogiej jednostce krwawienie (3).
Wampir
Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce krwawienie (3).
Rozkaz: Daj wrogiej jednostce krwawienie (3).
Relikt
Rozmieszczenie: Wezwij brązową jednostkę z cmentarza przeciwnika do przeciwnego rzędu, następnie wezwij ze swojego cmentarza do tego rzędu brązową jednostkę o takim samym lub mniejszym koszcie werbunku.
Relikt
Rozmieszczenie: Wezwij brązową jednostkę z cmentarza przeciwnika do przeciwnego rzędu, następnie wezwij ze swojego cmentarza do tego rzędu brązową jednostkę o takim samym lub mniejszym koszcie werbunku.
Relikt
Rozmieszczenie: Aktywuj umiejętność zemsty brązowej sojuszniczej jednostki.
Relikt
Rozmieszczenie: Aktywuj umiejętność zemsty brązowej sojuszniczej jednostki.
Człowiek, Czarodziej
Asymilacja.
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj bazowy egzemplarz dowolnej jednostki bez zdrady, która otrzymała status Szpiega podczas gry (nie licząc tej jednostki).
Człowiek, Czarodziej
Asymilacja.
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj bazowy egzemplarz dowolnej jednostki bez zdrady, która otrzymała status Szpiega podczas gry (nie licząc tej jednostki).
Człowiek, Czarodziej, Agent
Asymilacja.
Rozmieszczenie: Utwórz i zagraj egzemplarz brązowej jednostki ze zdradą ze swojej talii początkowej.
Człowiek, Czarodziej, Agent
Asymilacja.
Rozmieszczenie: Utwórz i zagraj egzemplarz brązowej jednostki ze zdradą ze swojej talii początkowej.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę kartę o 1 za każdą kartę Taktyki w twojej ręce.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę kartę o 1 za każdą kartę Taktyki w twojej ręce.
Maszyna, Machina Oblężnicza
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Daj tej jednostce ładunki (1) za każdym razem, gdy zagrasz kartę taktyki.
Maszyna, Machina Oblężnicza
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Daj tej jednostce ładunki (1) za każdym razem, gdy zagrasz kartę taktyki.
Dowódca
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1. Ładunki: 3
Po wykorzystaniu wszystkich ładunków, stwórz i zagraj Lyrijskiego Kosyniera.

Ta umiejętność dodaje 15 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1. Ładunki: 3
Po wykorzystaniu wszystkich ładunków, stwórz i zagraj Lyrijskiego Kosyniera.

Ta umiejętność dodaje 14 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 2 i daj jej tarczę.
Ładunki: 3.

Ta umiejętność dodaje 15 pkt do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 2 i daj jej tarczę.
Ładunki: 3.

Ta umiejętność dodaje 14 pkt do limitu werbunku twojej talii.
Maszyna, Czarodziej, Machina Oblężnicza
Rozkaz: Zagraj brązową jednostkę z ręki, a następnie dobierz kartę.
Odnowienie: 5
Załoga: Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę obok tej karty, zadaj (2) pkt. obrażeń losowej wrogiej jednostce.
Czarodzieje wliczają się do Załogi tej karty.
Maszyna, Czarodziej, Machina Oblężnicza
Rozkaz: Zagraj brązową jednostkę z ręki, a następnie dobierz kartę.
Odnowienie: 5
Załoga: Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę obok tej karty, zadaj (2) pkt. obrażeń losowej wrogiej jednostce.
Czarodzieje wliczają się do Załogi tej karty.
Człowiek, Czarodziej
Cierpliwość.
Rozkaz (daleki zasięg): Na koniec tej tury wartość Cierpliwości sojuszniczych jednostek zwiększa się o [1] zamiast 1.
Człowiek, Czarodziej
Cierpliwość.
Rozkaz (daleki zasięg): Na koniec tej tury wartość cierpliwości sojuszniczych jednostek zwiększa się zamiast tego o [1].
Utwórz i zagraj brązowego elfa Scoia'tael, a następnie w zależności od położenia wybranej jednostki wzmocnij skrajnie lewą, losową lub skrajnie prawą jednostkę w twojej ręce o 2.
Stwórz i zagraj brązowego elfa Dol Blathanna, następnie, w zależności od pozycji wybranej jednostki, wzmocnij skrajnie lewą, losową lub skrajnie prawą jednostkę w twojej ręce o 2.
Rozmieszczenie: Przenieś wrogą jednostkę na lewy skraj jej rzędu i zadaj jej 1 pkt obrażeń. Zwiększ obrażenia o 1 za każdą mijaną kartę.
Rozmieszczenie: Przenieś wrogą jednostkę na lewy skraj jej rzędu. Zadaj jej 1 pkt obrażeń za każdą mijaną kartę.
Na koniec każdej sojuszniczej tury przenieś tę kartę na prawy skraj tego rzędu, następnie wzmocnij sojuszniczą jednostkę po lewej o 1.
Na koniec każdej sojuszniczej tury przenieś tę kartę na prawy skraj tego rzędu, następnie wzmocnij sojuszniczą jednostkę po lewej o 1.
Rozkaz: Przemień się w Małą Driadę, nie zmieniając swojej siły, i zyskaj Witalność równą liczbie driad w tym rzędzie.
Rozkaz: Przemień tę jednostkę w Małą Driadę, nie zmieniając jej siły.
Dowódca
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń.
Ładunek: 2.
Za każdym razem, gdy wroga jednostka staje się ranna, daj 1 pkt Pancerza wszystkim Korsarzom i Okrętom na ręce.

Ta umiejętność dodaje 16 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń. Odnowienie: 2.

Ta umiejętność dodaje 16 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Bestia
Rozmieszczenie: Zagraj jednostkę Skellige ze swojego cmentarza o koszcie werbunku 10 lub mniejszym i daj jej Fatum. Stwórz Deszcz w przeciwnym rzędzie na liczbę tur równą niewykorzystanemu kosztowi werbunku.
Bestia
Rozmieszczenie: Zagraj jednostkę Skellige ze swojego cmentarza o koszcie werbunku 10 lub mniejszym i daj jej Fatum. Stwórz Deszcz w przeciwnym rzędzie na liczbę tur równą niewykorzystanemu kosztowi werbunku.
Człowiek, Kultysta, Druid
Rozmieszczenie: Zagraj Kultystę ze swojej talii o koszcie werbunku 4.
Daleki zasięg: Za każdym razem, gdy jednostka jest zagrywana, zadaj jej obrażenia równe połowie jej aktualnej siły.
Człowiek, Kultysta, Druid
Rozmieszczenie: Zagraj Kultystę ze swojej talii o koszcie werbunku 4.
Daleki zasięg: Za każdym razem, gdy ta jednostka jest zagrywana, zadaj jej obrażenia równe połowie jej aktualnej siły.
Człowiek, Czarodziej
Zapał.
Rozkaz: Dobierz kartę, a następnie odrzuć kartę.
Za każdym razem, gdy odrzucasz kartę, zadaj losowej wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Człowiek, Czarodziej
Zapał.
Rozkaz: Dobierz kartę, a następnie odrzuć kartę.
Za każdym razem, gdy odrzucasz kartę, zadaj losowej wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Maszyna, Okręt
Za każdym razem gdy zagrywasz Korsarza, zadaj tej i losowej wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Zemsta: Przyzwij brązowego Korsarza o najwyższej sile ze swojego cmentarza do tego rzędu.
Maszyna, Okręt
Za każdym razem gdy zagrywasz Korsarza, zadaj tej i losowej wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Zemsta: Przyzwij losowego brązowego Korsarza ze swojego cmentarza do tego rzędu.
Człowiek, Korsarz
Zapał. Rozkaz: Zabierz do 2 pkt Pancerza sojuszniczej jednostce i wzmocnij się o taką samą liczbę.
Odnowienie: 2.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Okręt, zmniejsz Odnowienie o 1.
Człowiek, Korsarz
Zapał. Rozkaz (bliskie starcie): Daj wrogiej jednostce krwawienie na kilka tur (2). Odnowienie: 2.
Za każdym razem, gdy zagrywasz kartę Okrętu, zmniejsz licznik odnowienia o 1.
Wybrańcy Ognia
Rozmieszczenie: Stwórz Fanatyka Wybrańców po obu stronach tej karty.
Rozkaz: Wzmocnij wszystkie sojusznicze jednostki Wybrańców o 1.
Wybrańcy Ognia
Rozmieszczenie: Stwórz Fanatyka Wybrańców po obu stronach tej karty.
Rozkaz: Wzmocnij wszystkie sojusznicze jednostki Wybrańców o 1.
Bestia, Złotnicy
Zastraszenie 2.
Haracz 2: Zyskaj odporność.
Bestia, Złotnicy
Zastraszenie 2.
Haracz 3: Zyskaj odporność.
Niziołek, Złotnicy
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdą kartę Zbrodni w twojej ręce.
Niziołek, Złotnicy
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdą kartę Zbrodni w twojej ręce.
Człowiek, Czarodziej, Niepostrzeżeni
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Haracz 1: Zamiast tego zadaj jej 3 pkt obrażeń.
Człowiek, Czarodziej, Niepostrzeżeni
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Haracz 1: Zamiast tego zadaj jej 3 pkt obrażeń.