Version History

2023
2023-09-12 v11.9.0 - Source - Uroboros Part 3 (Heritage)
2023-08-08 v11.8.0 - Source - Balance changes
2023-07-11 v11.7.0 - Source - Uroboros Part 2 (The Tide Rises)
2023-06-06 v11.6.0 - Source - Balance changes (Reworks)
2023-05-11 v11.5.0 - Source - Balance changes (Dragons)
2023-04-13 v11.4.0 - Source - Uroboros Part 1 (Claw and Dagger)
2023-03-07 v11.3.0 - Source - Balance changes
2023-02-07 v11.2.0 - Source - Balance changes
2023-01-10 v11.1.0 - Source - Balance changes

2022
2022-12-06 v10.12.0 - Source - Cursed Toad Part 4 (Sacred and Profane)
2022-11-08 v10.11.0 - Source - Balance changes
2022-10-07 v10.10.1 - Source - Hotfix
2022-10-04 v10.10.0 - Source - Cursed Toad Part 3 (Chronicles)
2022-09-07 v10.9.1 - Source - Hotfix
2022-09-06 v10.9.0 - Source - Balance changes (NG Soldier rework)
2022-08-09 v10.8.0 - Source - Balance changes
2022-07-05 v10.7.0 - Source - Cursed Toad Part 2 (Black Sun)
2022-06-07 v10.6.0 - Source - Balance changes (New Yen & Triss)
2022-05-10 v10.5.0 - Source - Balance changes
2022-04-05 v10.4.0 - Source - Cursed Toad Part 1 (Forgotten Treasures)
2022-03-08 v10.3.0 - Source - Balance changes (Wild Hunt, Swarm)
2022-02-08 v10.2.0 - Source - Balance changes (Resupply Rework)
2022-01-13 v10.1.0 - Source - Balance changes (Draft Rewards)

2021
2021-12-14 v9.6.1 - Source - Hotfix
2021-12-07 v9.6.0 - Source - 12 Card Drop
2021-10-28 v9.5.0 - Source - Regis Journey
2021-10-05 v9.4.0 - Source - Price of Power Part 3
2021-09-02 v9.3.0 - Source - Balance changes
2021-08-03 v9.2.0 - Source - Price of Power Part 2
2021-07-06 v9.1.0 - Source - Balance changes, Sunset Wanderers
2021-06-08 v9.0.0 - Source - Price of Power Expansion
2021-05-06 v8.5.0 - Source - Triss Journey
2021-04-01 v8.4.0 - Source - Balance changes
2021-03-09 v8.3.0 - Source - Familiar Faces
2021-02-09 v8.2.0 - Source - Yen Journey
2021-01-12 v8.1.0 - Source - Madoc, Tooltip fixes

2020
2020-12-08 v8.0.0 - Source - Way of the Witcher Expansion
2020-11-17 v7.4.1 - Source - META SHAKEUP
2020-10-01 v7.3.0 - Source - Artifact Removal, Balance changes
2020-09-01 v7.2.0 - Source - Ability reworks, Balance changes
2020-08-10 v7.1.1 - Source SK Hotfix
2020-08-02 v7.1.0 - Source - Ciri Journey
2020-07-07 v7.0.2 - Source - Master Mirror Hotfix
2020-06-30 v7.0.0 - Source - Master Mirror Expansion
2020-05-05 v6.2.0 - Source - Balance changes
2020-04-02 v6.1.0 - Source - New Abilities, Journey, Balance (Android is v6.0)
2020-03-03 v5.2.0 - Source - Year of the Wererat, Balance changes
2020-02-04 v5.1.0 - Source - Balance changes

2019
2019-12-13 v5.0.1 - Source - Merchants of Ofir Hotfix
2019-12-09 v5.0.0 - Source - Merchants of Ofir Expansion
2019-10-28 v4.1.0 - Source - Balance changes (29th iOS Release)
2019-10-09 v4.0.3 - Source - Iron Judgment Balance Hotfix 
2019-10-02 v4.0.0 - Source - Iron Judgment Expansion 
2019-08-30 v3.2.0 - Source - Vampire Rework, Balance 
2019-07-31 v3.1.0 - Source - NR Rework, Bronze Rebalance
2019-07-05 v3.0.1 - Source - Syndicate Hotfix
2019-06-28 v3.0.0 - Source - Novigrad Expansion
2019-05-30 v2.2.0 - Source - User Experience Update
2019-04-30 v2.1.0 - Source - Nilfgaard Update
2019-04-04 v2.0.1 - Source - CC Dettlaff Hotfix
2019-03-28 v2.0.0 - Source - Crimson Curse Expansion
2019-02-28 v1.3.0 - Source - Seasonal Trees Update
2019-01-31 v1.2.0 - Source - Thronebreaker Leaders Update
2019-01-10 v1.1.0 - Source - Mulligan Update

2018
2018-12-04 v1.0.1.26  - Source - Console Release
2018-11-07 v1.0.0.15-2 - Source - Artifact Provision Update
2018-10-23 v1.0.0.15  - Source - PC Release

For more information read the official changelog. The card data is sourced from the game so every text error will be included.
This changelog only features balance changes.

New
Buff
Nerf
Rework
Adjustment
Tooltip fix (card was changed in previous version)

Zmiany

Karty: 23
Relikt
Zapał. Rozkaz: Oczyść jednostkę.
Odnowienie: 2.
Relikt
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zagraj artefakt ze swojego cmentarza.
Wybierz jednostkę. Jeśli jest wzmocniona, zadaj jej obrażenia równe dwukrotności wzmocnienia. Jeśli jest ranna, wzmocnij ją o dwukrotność obrażeń.
Wybierz jednostkę. Jeśli jest wzmocniona, zadaj jej obrażenia równe dwukrotności wzmocnienia. Jeśli jest ranna, wzmocnij ją o dwukrotność obrażeń.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 5 pkt obrażeń. Jeśli ma tarczę, zamiast tego zniszcz ją.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 5 pkt obrażeń. Jeśli ma tarczę, zamiast tego zniszcz ją.
Trupojad
Rozkaz (bliskie starcie): Wygnaj wszystkie jednostki ze swojego cmentarza, następnie wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdą wygnaną jednostkę.
Trupojad
Rozkaz (bliskie starcie): Wygnaj wszystkie jednostki ze swojego cmentarza, następnie wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdą wygnaną jednostkę.
Relikt, Starucha
Rozmieszczenie: Pochłoń jednostki sojusznicze (1).
Zwiększ liczbę celów o 1 za każdym razem, gdy zagrywasz Staruchę.
Relikt, Starucha
Rozmieszczenie: Pochłoń jednostki sojusznicze (1).
Zwiększ liczbę celów o 1 za każdym razem, gdy zagrywasz Staruchę.
Relikt, Starucha
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 2.
Zwiększ to wzmocnienie o 2 za każdym razem, gdy zagrywasz Staruchę.
Relikt, Starucha
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 2.
Zwiększ to wzmocnienie o 2 za każdym razem, gdy zagrywasz Staruchę.
Relikt, Starucha
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Zwiększ te obrażenia o 2 za każdym razem, gdy zagrywasz Staruchę.
Relikt, Starucha
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Zwiększ te obrażenia o 2 za każdym razem, gdy zagrywasz Staruchę.
Rozkaz: Zapoznaj się z 3 wierzchnimi kartami ze swojej talii i zagraj jedną z nich.

Ta umiejętność dodaje 16 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Rozkaz: Zapoznaj się z 3 wierzchnimi kartami ze swojej talii i zagraj jedną z nich.

Ta umiejętność dodaje 17 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Zaklęcie
Umieść wrogą jednostkę na wierzchu swojej talii.
Zaklęcie
Umieść wrogą jednostkę lub wrogi Artefakt na wierzchu swojej talii.
Człowiek, Żołnierz
Asymilacja: 2.
Człowiek, Żołnierz
Asymilacja: 2.
Maszyna, Machina Oblężnicza
Daleki zasięg: Na koniec każdej sojuszniczej tury zadaj losowej wrogiej jednostce w rzędzie dalekiego zasięgu 1 pkt obrażeń.
Machina Oblężnicza
Daleki zasięg: Na koniec każdej sojuszniczej tury zadaj losowej wrogiej jednostce w rzędzie dalekiego zasięgu 1 pkt obrażeń.
Inspiracja: Zamiast tego zadaj losowej wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Rozkaz: Stwórz Elfiego Czatownika w sojuszniczym rzędzie.
Ładunki: 3

Ta umiejętność dodaje 15 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Rozkaz: Stwórz Elfiego Czatownika w sojuszniczym rzędzie.
Ładunki: 3

Ta umiejętność dodaje 16 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń. Ładunki: 3.
Kiedy wszystkie ładunki zostaną zużyte, stwórz i zagraj Obrończynię Brokilonu.

Ta umiejętność dodaje 14 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń. Ładunki: 3.
Kiedy wszystkie ładunki zostaną zużyte, stwórz i zagraj Obrończynię Brokilonu.

Ta umiejętność dodaje 16 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Drzewiec
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce obrażenia równe liczbie kart po lewej stronie Wielkiego Dębu, następnie wzmocnij tę kartę o liczbę kart po prawej stronie Wielkiego Dębu.
Drzewiec
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce obrażenia równe liczbie kart po lewej stronie Wielkiego Dębu, następnie wzmocnij tę kartę o liczbę kart po prawej stronie Wielkiego Dębu.
Stwórz w rzędzie Młode Driady w liczbie 2.
Stwórz w rzędzie Młode Driady w liczbie 2.
Harmonia 2.
Harmonia 2.
Harmonia.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń, następnie daj jej truciznę.
Harmonia.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń, następnie daj jej truciznę.
Dowódca
Rozkaz: Zagraj jednostkę Skellige ze swojego cmentarza.

Ta umiejętność dodaje 14 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Zagraj jednostkę Skellige ze swojego cmentarza.

Ta umiejętność dodaje 15 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Maszyna, Okręt
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wszystkim rannym jednostkom przeciwnika 1 pkt obrażeń, następnie zadaj wszystkim jednostkom przeciwnika 1 pkt obrażeń.
Maszyna, Okręt
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wszystkim rannym jednostkom przeciwnika 1 pkt obrażeń, następnie zadaj wszystkim jednostkom przeciwnika 1 pkt obrażeń.
Alchemia
Zagraj brązową jednostkę Skellige ze swojego cmentarza i daj jej fatum.
Alchemia
Zagraj brązową jednostkę Skellige ze swojego cmentarza.
Maszyna, Okręt
Bliskie starcie: Za każdym razem, gdy twój przeciwnik zagrywa jednostkę, zadaj jej 1 pkt obrażeń.
Maszyna, Okręt
Bliskie starcie: Za każdym razem, gdy twój przeciwnik zagrywa jednostkę, zadaj jej 1 pkt obrażeń.
Dowódca
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 8 pkt obrażeń, następnie zyskaj monety w liczbie równej nadmiarowym obrażeniom.

Ta umiejętność dodaje 15 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 8 pkt obrażeń, następnie zyskaj monety w liczbie równej nadmiarowym obrażeniom.

Ta umiejętność dodaje 16 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Zagraj kartę specjalną Syndykatu ze swojej talii. Jeśli jej koszt werbunku nie przekracza 10, zyskaj monety w liczbie 2.

Ta umiejętność dodaje 13 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.
Dowódca
Rozkaz: Zagraj kartę specjalną Syndykatu ze swojej talii. Jeśli jej koszt werbunku nie przekracza 10, zyskaj monety w liczbie 2.

Ta umiejętność dodaje 14 pkt werbunku do limitu werbunku twojej talii.