Version History

2021-05-06 v8.5.0   - playgwent News   Balance changes
2021-04-01 v8.4.0   - playgwent News   Balance changes
2021-03-09 v8.3.0   - playgwent News   Familiar Faces
2021-02-09 v8.2.0   - playgwent News   Yen Journey
2021-01-08 v8.1.0   - playgwent News   Madoc, Tooltip fixes
2020-12-08 v8.0.0   - playgwent News   Way of the Witcher Expansion
2020-11-17 v7.4.1   - playgwent News   META SHAKEUP
2020-10-01 v7.3.0   - playgwent News   Artifact Removal, Balance changes
2020-09-01 v7.2.0   - playgwent News   Ability reworks, Balance changes
2020-08-10 v7.1.1   - playgwent twitter SK Hotfix
2020-08-02 v7.1.0   - playgwent News   Ciri Journey
2020-07-07 v7.0.2   - playgwent News   Master Mirror Hotfix
2020-06-30 v7.0.0   - playgwent News   Master Mirror Expansion
2020-05-05 v6.2.0   - playgwent News   Balance changes
2020-04-02 v6.1.0   - playgwent News   New Abilities, Journey, Balance (Android is v6.0)
2020-03-03 v5.2.0   - playgwent News   Year of the Wererat, Balance changes
2020-02-04 v5.1.0   - playgwent News   Balance changes
2019-12-13 v5.0.1   - playgwent News   Merchants of Ofir Hotfix
2019-12-09 v5.0.0   - playgwent News   Merchants of Ofir Expansion
2019-10-28 v4.1.0   - playgwent News   Balance changes (29th iOS Release)
2019-10-09 v4.0.3   - playgwent News   Iron Judgment Balance Hotfix 
2019-10-02 v4.0.0   - playgwent News   Iron Judgment Expansion 
2019-08-30 v3.2.0   - playgwent News   Vampire Rework, Balance 
2019-07-31 v3.1.0   - playgwent News   NR Rework, Bronze Rebalance
2019-07-05 v3.0.1   - playgwent News   Syndicate Hotfix
2019-06-28 v3.0.0   - playgwent News   Novigrad Expansion
2019-05-30 v2.2.0   - playgwent News   User Experience Update
2019-04-30 v2.1.0   - playgwent News   Nilfgaard Update
2019-04-04 v2.0.1   - playgwent News   CC Dettlaff Hotfix
2019-03-28 v2.0.0   - playgwent News   Crimson Curse Expansion
2019-02-28 v1.3.0   - playgwent News   Seasonal Trees Update
2019-01-31 v1.2.0   - playgwent News   Thronebreaker Leaders Update
2019-01-10 v1.1.0   - playgwent News   Mulligan Update
2018-12-04 v1.0.1.26  - playgwent News   Console Release
2018-11-07 v1.0.0.15-2 - playgwent News   Artifact Provision Update
2018-10-23 v1.0.0.15  - playgwent News   PC Release

Nowa zawartość

Karty: 1
Człowiek, Wojownik
Bliskie starcie: Za każdym razem, gdy sojuszniczy Wojownik zada obrażenia wrogowi, wzmocnij tę jednostkę o liczbę zadanych obrażeń.

Zmiany

Karty: 73
Zaklęcie
Zniszcz najsilniejszą jednostkę lub jednostki.
Zaklęcie
Zniszcz najsilniejszą jednostkę lub jednostki.
Wampir
Rozmieszczenie: Zadaj wszystkim wrogom w rzędzie 1 pkt obrażeń. Jeśli któryś ulegnie zniszczeniu, powtórz tę umiejętność.
Wampir
Rozmieszczenie: Zadaj wszystkim wrogom w rzędzie 1 pkt obrażeń. Jeśli któryś ulegnie zniszczeniu, powtórz tę umiejętność.
Wiedźmin
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zniszcz najsilniejszą jednostkę lub jednostki w rzędzie przeciwnika, jeślii całkowita siła tego rzędu wynosi 20 lub więcej.
Wiedźmin
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zniszcz najsilniejszą jednostkę lub jednostki w rzędzie przeciwnika o łącznej sile 15 lub większej.
Alchemia
Zastosuj ten efekt w rzędzie przeciwnika:
Po 3 turach, na początku tury, wybuchnij i zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 3 pkt obrażeń.
Alchemia
Zastosuj ten efekt w rzędzie przeciwnika:
Po 3 turach, na początku tury, wybuchnij i zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 3 pkt obrażeń.
Rozkaz: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 5.
Rozkaz: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 5.
Rozmieszczenie: Dobierz wybraną kartę ze swojej talii, następnie odrzuć losową kartę.
Rozmieszczenie: Dobierz wybraną kartę ze swojej talii, następnie odrzuć losową kartę.
Człowiek, Agent
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Wygnaj do 3 kart z cmentarza przeciwnika.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Wygnaj do 3 kart ze swojego cmentarza.
Człowiek, Agent
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Wygnaj wszystkie karty z cmentarza przeciwnika.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Wygnaj wszystkie karty ze swojego cmentarza.
Wiedźmin
Po 5 turach, na koniec tury, dobierz kartę.
Wiedźmin
Po 4 turach, na początku tury, dobierz kartę.
Bestia
Za każdym razem, gdy zagrasz złotą kartę, wezwij tę jednostkę ze swojej talii do losowego rzędu sojuszniczego.
Bestia
Za każdym razem, gdy zagrasz złotą kartę, wezwij tę jednostkę ze swojej talii do losowego rzędu sojuszniczego.
Zastosuj ten efekt w rzędzie przeciwnika:
Na początku każdej z 2 tur zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 1 pkt obrażeń.
Zastosuj ten efekt w rzędzie przeciwnika:
Na początku każdej z 2 tur zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 1 pkt obrażeń.
Alchemia
Zadaj 2 pkt obrażeń wszystkim jednostkom z parzystą siłą lub zadaj 2 pkt obrażeń wszystkim jednostkom z nieparzystą siłą.
Alchemia
Zadaj 2 pkt obrażeń wszystkim wrogom z parzystą siłą lub zadaj 2 pkt obrażeń wszystkim wrogom z nieparzystą siłą.
Konstrukt
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 4 pkt obrażeń.
Konstrukt
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 4 pkt obrażeń.
Zasięg: 2
Wiedźmin
Za każdym razem, gdy przegrasz rundę, cofnij tę jednostkę z pola bitwy do swojej ręki.
Wiedźmin
Za każdym razem, gdy przegrasz rundę, cofnij tę jednostkę z pola bitwy do swojej ręki.
Człowiek, Przeklęty
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zniszcz wrogi Artefakt.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Usuń wszystkie efekty z rzędów po swojej stronie.
Człowiek, Przeklęty
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zniszcz wrogi Artefakt.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Usuń wszystkie efekty z rzędów po swojej stronie.
Rozkaz: Zadaj wrogowi 2 pkt obrażeń.
Ładunki: 2.
Rozkaz: Zadaj wrogowi 2 pkt obrażeń.
Ładunki: 2.
Konstrukt
Rozmieszczenie: Zniszcz wrogi Artefakt.
Konstrukt
Rozmieszczenie: Zniszcz wrogi Artefakt.
Alchemia
Wzmocnij jednostkę do siły 12. Jeśli nie jest Wiedźminem, najpierw zadaj jej 6 pkt obrażeń.
Alchemia
Wzmocnij jednostkę do siły 12. Jeśli nie jest Wiedźminem, najpierw zadaj jej 6 pkt obrażeń.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wezwij do tego rzędu Vesemira i Lamberta ze swojej talii.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wezwij do tego rzędu Vesemira i Lamberta ze swojej talii.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wezwij do tego rzędu Eskela i Vesemira ze swojej talii.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wezwij do tego rzędu Eskela i Vesemira ze swojej talii.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wezwij do tego rzędu Eskela i Lamberta ze swojej talii.
Wiedźmin
Rozmieszczenie: Wezwij do tego rzędu Eskela i Lamberta ze swojej talii.
Zniszcz sojusznicze jednostki tego samego koloru (2), następnie utwórz i zagraj jednostkę tego koloru.
Zniszcz sojusznicze jednostki tego samego koloru (2), następnie utwórz i zagraj jednostkę tego koloru.
Organiczne
Zniszcz najsłabszą jednostkę lub jednostki.
Organiczne
Zniszcz najsłabszą jednostkę lub jednostki.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Zniszcz wrogi Artefakt.
Człowiek, Bandyta
Rozmieszczenie: Zniszcz wrogi Artefakt.
Rozkaz: Wzmocnij jednostkę o 3 i daj jej odporność.
Rozkaz: Ulepsz jednostkę o 4 i daj jej odporność.
Za każdym razem, gdy sojusznicza jednostka zostanie zniszczona podczas twojej tury, stwórz Krabopająka i wezwij go do losowego sojuszniczego rzędu.
Za każdym razem, gdy sojusznicza jednostka zostanie zniszczona podczas twojej tury, stwórz Krabopająka i wezwij go do losowego sojuszniczego rzędu.
Demon
Zemsta: Na koniec tury wezwij tę jednostkę ze swojego cmentarza do losowego rzędu sojuszniczego.
Demon
Zemsta: Na koniec tury wezwij tę jednostkę ze swojego cmentarza do losowego rzędu sojuszniczego.
Dziki Gon, Czarodziej
Rozmieszczenie: Stwórz egzemplarz jednostki ze swojej ręki o sile 1 i wezwij go do tego rzędu.
Dziki Gon, Czarodziej
Rozmieszczenie: Stwórz egzemplarz jednostki ze swojej ręki o sile 1 i wezwij go do tego rzędu.
Odporność. Pokrzepienie.
Odporność. Pokrzepienie.
Bestia
Rozmieszczenie: Zadaj wszystkim innym jednostkom 1 pkt obrażeń.
Bestia
Rozmieszczenie: Zadaj wszystkim innym jednostkom 1 pkt obrażeń.
Dziki Gon, Wojownik
Rozmieszczenie: Zadaj jednostce obrażenia równe liczbie kontrolowanych przez ciebie jednostek Dzikiego Gonu.
Zasięg: 1
Dziki Gon, Wojownik
Rozmieszczenie: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń za każdą jednostkę Dzikiego Gonu w tym rzędzie.
Zasięg: 1
Dowódca
Rozkaz: Przenieś sojuszniczą jednostkę lub artefakt z powrotem do swojej ręki, następnie zagraj kartę.
Dowódca
Rozkaz: Przenieś kartę z pola bitwy do swojej ręki, następnie zagraj kartę.
Dowódca
Rozkaz: Ujawnij losową kartę z talii przeciwnika i wzmocnij sojusznika o 2.
Ładunki: 3.
Dowódca
Rozkaz: Ujawnij losową kartę z talii przeciwnika. Jeśli jest brązowa, wzmocnij sojusznika o 3. Jeśli jest złota, wzmocnij zamiast tego o 4.
Na początku rundy odśwież tę umiejętność.
Dowódca
Na początku gry wyłącz Przywódcę wroga na cały czas jej trwania.
Dowódca
Na początku gry wyłącz Przywódcę wroga na cały czas jej trwania.
Człowiek, Rycerz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń.
Za każdym razem, gdy ujawnisz kartę, zwiększ obrażenia rozmieszczenia Sweersa o 1, aż do usunięcia go z pola bitwy.
Zasięg: 2
Człowiek, Rycerz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń.
Zwiększ obrażenia tej jednostki o 1 za każdą ujawnioną przez ciebie kartę.
Zasięg: 2
Maszyna
Odporność.
Rozkaz: Zadaj wrogowi 2 pkt obrażeń za każdego Żołnierza w tym rzędzie.
Maszyna
Odporność.
Rozkaz: Zadaj wrogowi 2 pkt obrażeń za każdego Żołnierza w tym rzędzie.
Człowiek
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Przenieś wroga do drugiego rzędu.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Zniszcz wrogi Artefakt.
Człowiek
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Przenieś wroga do drugiego rzędu.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Zniszcz wrogi Artefakt.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Przemień sojuszniczą jednostkę w Niewolniczą Piechotę.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Przemień sojuszniczą jednostkę w Niewolniczą Piechotę.
Człowiek, Żołnierz
Gdy ujawnisz tę jednostkę, wezwij ją ze swojej talii do losowego sojuszniczego rzędu.
Człowiek, Żołnierz
Gdy ujawnisz tę jednostkę, wezwij ją ze swojej talii do losowego sojuszniczego rzędu.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń, następnie ujawnij losową jednostkę z obu talii. Jeśli twoja jest silniejsza, powtórz umiejętność rozmieszczenia.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 2 pkt obrażeń, następnie ujawnij losową jednostkę z obu talii. Jeśli twoja jest silniejsza, powtórz umiejętność rozmieszczenia.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Ujawnij losową jednostkę z obu talii. Jeśli twoja jest silniejsza, wzmocnij tę kartę o 2.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Ujawnij losową jednostkę z obu talii. Jeśli twoja jest silniejsza, wzmocnij ją o 2.
Dowódca
Rozkaz: Wzmocnij sojusznika o 1 i daj mu Zapał.
Ładunki: 3.
Dowódca
Rozkaz: Wzmocnij sojusznika o 1 i daj mu Zapał.
Ładunki: 3.
Dowódca
Rozkaz: Zagraj egzemplarz znajdującej się na polu bitwy sojuszniczej jednostki ze swojej talii, wzmocnij ją o 4 i daj jej zapał.
Dowódca
Rozkaz: Zagraj egzemplarz znajdującej się na polu bitwy sojuszniczej jednostki ze swojej talii, wzmocnij ją o 4 i daj jej zapał.
Upiór, Rycerz
Rozmieszczenie: Przekształć wszystkich ludzkich sojuszników w Kaedweńskie Upiory, nie zmieniając ich siły.
Upiór, Rycerz
Rozmieszczenie: Przekształć wszystkich ludzkich sojuszników w Kaedweńskie Upiory, nie zmieniając ich siły.
Maszyna
Rozkaz, bliskie starcie: Zadaj wrogowi i wszystkim innym wrogom o tej samej sile 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Maszyna
Rozkaz, bliskie starcie: Zadaj wrogowi i wszystkim innym wrogom o tej samej sile 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Zasięg: 3
Człowiek
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojusznika o 2 i daj mu ładunki (1).
Człowiek
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojusznika o 2 i daj mu ładunki (2).
Człowiek, Rycerz
Za każdym razem, gdy zagrywana jest jednostka sojusznicza z ładunkiem, daj jej 1 ładunek.
Człowiek, Rycerz
Za każdym razem, gdy zagrywana jest jednostka z ładunkiem, daj jej 1 ładunek.
Człowiek, Przeklęty
Jeśli na koniec tury ta jednostka jest wzmocniona, wzmocnij sąsiadujące jednostki o 1.
Człowiek, Przeklęty
Jeśli na koniec tury ta jednostka jest wzmocniona, wzmocnij sąsiadujące jednostki o 1.
Człowiek, Czarodziej
Szpieg.
Zemsta: Zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 2 pkt obrażeń.
Człowiek, Czarodziej
Szpieg.
Zemsta: Zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie 3 pkt obrażeń.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń. Jeśli został zniszczony, zadaj innemu wrogowi 2 pkt obrażeń.
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń. Jeśli został zniszczony, zadaj innemu wrogowi 3 pkt obrażeń.
Maszyna
Rozkaz, daleki zasięg: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń. Jeśli zostanie zniszczona, zadaj sąsiadującym z nią jednostkom 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Maszyna
Rozkaz, daleki zasięg: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń. Jeśli zostanie zniszczona, zadaj sąsiadującym z nią jednostkom 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Daleki zasięg: Na koniec każdej tury zadaj losowemu wrogowi w rzędzie dalekiego zasięgu 1 pkt obrażeń.
Daleki zasięg: Na koniec każdej tury zadaj losowemu wrogowi w rzędzie dalekiego zasięgu 1 pkt obrażeń.
Upiór, Czarodziej
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 3 pkt obrażeń.
Zasięg: 1
Upiór, Czarodziej
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 3 pkt obrażeń.
Zasięg: 2
Dowódca
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 4.
Dowódca
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 3.
Na początku rundy odśwież ładunki Eithné.
Rozkaz: Wzmocnij wszystkie jednostki w swojej ręce o 1.
Rozkaz: Wzmocnij wszystkie jednostki w swojej ręce o 1.
Krasnolud
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Daj tej jednostce wytrzymałość.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Daj tej jednostce odporność.
Wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdym razem, gdy zagrywasz Krasnoluda.
Krasnolud
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Daj tej jednostce wytrzymałość.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Daj tej jednostce odporność.
Wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdym razem, gdy zagrywasz Krasnoluda.
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkie inne sojusznicze Elfy o 1.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Elfa, wzmocnij tę jednostkę o 1.
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkie inne sojusznicze Elfy o 1.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Elfa, wzmocnij tę jednostkę o 1.
Krasnolud
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi obrażenia równe sile tej jednostki.
Zasięg: 2
Krasnolud
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi obrażenia równe sile tej jednostki.
Zasięg: 2
Elf
Zapał.
Rozkaz: Przenieś jednostkę do drugiego rzędu po jej stronie.
Odnowienie: 2.
Elf
Rozkaz: Przenieś jednostkę do drugiego rzędu po jej stronie.
Odnowienie: 2.
Człowiek
Odporność.
Wzmocnij tę kartę o 1 za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę Scoia'tael.
Człowiek
Odporność.
Wzmocnij tę kartę o 1 za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę Scoia'tael.
Rozmieszczenie: Zadaj jednostce wroga spoza Scoia'tael 3 pkt obrażeń.
Zasięg: 2
Rozmieszczenie: Zadaj jednostce wroga spoza Scoia'tael 3 pkt obrażeń.
Zasięg: 2
Rozmieszczenie: Zadaj losowemu wrogowi w każdym rzędzie 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie: Zadaj losowemu wrogowi w każdym rzędzie 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj wrogowi 3 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Wzmocnij sojusznika o 3.
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj wrogowi 3 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Wzmocnij sojusznika o 3.
Krasnolud
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Jeśli w tym rzędzie jest Krasnolud, wezwij do niego egzemplarz tej jednostki ze swojej talii.
Krasnolud
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Jeśli w tym rzędzie jest Krasnolud, wezwij do niego egzemplarz tej jednostki ze swojej talii.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń za każdy Artefakt, który kontrolujesz.
Zasięg: 2
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń za każdy Artefakt, który kontrolujesz.
Zasięg: 1
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń za każdy rząd oddzielający go od tej jednostki.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń za każdy rząd oddzielający go od tej jednostki.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogowi 4 pkt obrażeń, jeśli w jego rzędzie nie ma innych jednostek.
Zasięg: 1
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj wrogowi 4 pkt obrażeń, jeśli w jego rzędzie nie ma innych jednostek.
Dowódca
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Odnowienie: 2.
Dowódca
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Odnowienie: 2.
Maszyna, Okręt
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj wszystkim rannym wrogom 2 pkt obrażeń.
Maszyna, Okręt
Rozmieszczenie, bliskie starcie: Zadaj wszystkim rannym wrogom 2 pkt obrażeń.
Człowiek, Korsarz
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Zamień wszystkie karty na swoim cmentarzu z kartami z talii.
Człowiek, Korsarz
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Zamień wszystkie karty na swoim cmentarzu z kartami z talii.
Człowiek, Druid
Rozkaz, daleki zasięg: Zagraj brązową kartę Alchemii ze swojego cmentarza.
Człowiek, Druid
Rozmieszczenie, daleki zasięg: Zagraj brązową kartę Alchemii ze swojego cmentarza.
Człowiek, Przeklęty
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 3.
Żądza krwi 2: Zyskaj zapał.
Człowiek, Przeklęty
Rozkaz: Zadaj jednostce 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 3.
Żądza krwi 2: Zyskaj zapał.
Człowiek, Wojownik
Rozkaz: Jeśli ta jednostka odniosła obrażenia, stwórz jej bazowy egzemplarz i wezwij go z prawej strony.
Człowiek, Wojownik
Rozkaz: Jeśli ta jednostka odniosła obrażenia, stwórz jej bazowy egzemplarz i wezwij go z prawej strony.
Zapał.
Rozmieszczenie: Zyskaj ładunki (1) za każdego Zdziczałego Niedźwiedzia na cmentarzu.
Rozkaz: Zadaj jednostce 2 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.
Zapał.
Rozmieszczenie: Zyskaj ładunki (1) za każdego Zdziczałego Niedźwiedzia na cmentarzu.
Rozkaz: Zadaj jednostce 2 pkt obrażeń.
Ładunki: 1.

If you spot an error let me know, I sometimes screw up the color or miss a card. Keep in mind errors can be due to CDPR forgetting to update the card text while it has been nerfed in this current version. You'll have to check the official patch notes for clarification. CDPRs text errors will never be fixed by me because the card text will always reflect how it is displayed in the game.
Balance changes only.

Buff
Nerf
Adjustment
Rework