Version History

2022-11-08 v10.11.0  - playgwent News   Balance changes
2022-10-07 v10.10.1  - playgwent twitter Hotfix
2022-10-04 v10.10.0  - playgwent News   Cursed Toad Expansioon Drop 3 (Chronicles)
2022-09-07 v10.9.1   - playgwent twitter Hotfix
2022-09-06 v10.9.0   - playgwent News   Balance changes (NG Soldier rework)
2022-08-09 v10.8.0   - playgwent News   Balance changes
2022-07-05 v10.7.0   - playgwent News   Cursed Toad Expansion Drop 2 (Black Sun)
2022-06-07 v10.6.0   - playgwent News   Balance changes (New Yen & Triss)
2022-05-10 v10.5.0   - playgwent News   Balance changes
2022-04-05 v10.4.0   - playgwent News   Cursed Toad Expansion Drop 1 (Forgotten Treasures)
2022-03-08 v10.3.0   - playgwent News   Balance changes (Wild Hunt, Swarm)
2022-02-08 v10.2.0   - playgwent News   Balance changes (Resupply Rework)
2022-01-13 v10.1.0   - playgwent News   Balance changes (Draft Rewards)

2021-12-14 v9.6.1   - playgwent News   Hotfix
2021-12-07 v9.6.0   - playgwent News   12 Card Drop
2021-10-28 v9.5.0   - playgwent News   Regis Journey
2021-10-05 v9.4.0   - playgwent News   Price of Power Part 3
2021-09-02 v9.3.0   - playgwent News   Balance changes
2021-08-03 v9.2.0   - playgwent News   Price of Power Part 2
2021-07-06 v9.1.0   - playgwent News   Balance changes, Sunset Wanderers
2021-06-08 v9.0.0   - playgwent News   Price of Power Expansion
2021-05-06 v8.5.0   - playgwent News   Triss Journey
2021-04-01 v8.4.0   - playgwent News   Balance changes
2021-03-09 v8.3.0   - playgwent News   Familiar Faces
2021-02-09 v8.2.0   - playgwent News   Yen Journey
2021-01-12 v8.1.0   - playgwent News   Madoc, Tooltip fixes

2020-12-08 v8.0.0   - playgwent News   Way of the Witcher Expansion
2020-11-17 v7.4.1   - playgwent News   META SHAKEUP
2020-10-01 v7.3.0   - playgwent News   Artifact Removal, Balance changes
2020-09-01 v7.2.0   - playgwent News   Ability reworks, Balance changes
2020-08-10 v7.1.1   - playgwent twitter SK Hotfix
2020-08-02 v7.1.0   - playgwent News   Ciri Journey
2020-07-07 v7.0.2   - playgwent News   Master Mirror Hotfix
2020-06-30 v7.0.0   - playgwent News   Master Mirror Expansion
2020-05-05 v6.2.0   - playgwent News   Balance changes
2020-04-02 v6.1.0   - playgwent News   New Abilities, Journey, Balance (Android is v6.0)
2020-03-03 v5.2.0   - playgwent News   Year of the Wererat, Balance changes
2020-02-04 v5.1.0   - playgwent News   Balance changes

2019-12-13 v5.0.1   - playgwent News   Merchants of Ofir Hotfix
2019-12-09 v5.0.0   - playgwent News   Merchants of Ofir Expansion
2019-10-28 v4.1.0   - playgwent News   Balance changes (29th iOS Release)
2019-10-09 v4.0.3   - playgwent News   Iron Judgment Balance Hotfix 
2019-10-02 v4.0.0   - playgwent News   Iron Judgment Expansion 
2019-08-30 v3.2.0   - playgwent News   Vampire Rework, Balance 
2019-07-31 v3.1.0   - playgwent News   NR Rework, Bronze Rebalance
2019-07-05 v3.0.1   - playgwent News   Syndicate Hotfix
2019-06-28 v3.0.0   - playgwent News   Novigrad Expansion
2019-05-30 v2.2.0   - playgwent News   User Experience Update
2019-04-30 v2.1.0   - playgwent News   Nilfgaard Update
2019-04-04 v2.0.1   - playgwent News   CC Dettlaff Hotfix
2019-03-28 v2.0.0   - playgwent News   Crimson Curse Expansion
2019-02-28 v1.3.0   - playgwent News   Seasonal Trees Update
2019-01-31 v1.2.0   - playgwent News   Thronebreaker Leaders Update
2019-01-10 v1.1.0   - playgwent News   Mulligan Update

2018-12-04 v1.0.1.26  - playgwent News   Console Release
2018-11-07 v1.0.0.15-2 - playgwent News   Artifact Provision Update
2018-10-23 v1.0.0.15  - playgwent News   PC Release

For more information read the official changelog. The card data is sourced from the game so every text error will be included.
This changelog only features balance changes.

New
Buff
Nerf
Rework
Adjustment
Tooltip fix (card was changed in previous version)

Zmiany

Karty: 39
Wiedźmin
Tarcza.
Rozmieszczenie: Zagraj kartę-Wiedźmina ze swojej talii.
Adrenalina 4: Daj mu tarczę.
Wiedźmin
Tarcza.
Rozmieszczenie: Zagraj kartę-Wiedźmina ze swojej talii.
Adrenalina 3: Daj mu tarczę.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o jej koszt werbunku lub zadaj wrogowi obrażenia równe jego kosztowi werbunku.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o jej koszt werbunku lub zadaj wrogowi obrażenia równe jego kosztowi werbunku.
Sługa
Fatum.
Brak umiejętności.
Elf, Dziki Gon
Zasłona.
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj brązową jednostkę Dzikiego Gonu ze swojej talii początkowej.
Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę Dzikiego Gonu, wzmocnij ją o 1.
Elf, Dziki Gon
Zasłona. Rozmieszczenie: Utwórz i zagraj brązową jednostkę Dzikiego Gonu.
Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę Dzikiego Gonu, wzmocnij ją o 1.
Elf, Dziki Gon
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj losową brązową jednostkę Dzikiego Gonu.
Jeśli ta karta na początku rundy jest w ręce lub w talii, ulegnie przemianie.
Elf, Dziki Gon
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj losową brązową jednostkę Dzikiego Gonu.
Jeśli ta karta na początku rundy jest w ręce lub w talii, ulegnie przemianie.
Elf, Dziki Gon
Rozmieszczenie: Stwórz Mróz w rzędzie przeciwnika na czas 2 tur.
Dominacja: Zwiększ obrażenia zadawane przez Mróz o 1.
Elf, Dziki Gon
Rozmieszczenie: Stwórz Mróz w rzędzie przeciwnika na czas 2 tur.
Dominacja: Zwiększ obrażenia zadawane przez Mróz o 1.
Elf, Dziki Gon
Jeśli na koniec twojej tury w obu rzędach przeciwnika panuje Mróz, wezwij tę jednostkę ze swojej talii do rzędu dalekiego zasięgu.
Lojalność: Kiedy obaj gracze spasują, wzmocnij tę kartę o 2 za każdą turę Mrozu po stronie przeciwnika.
Elf, Dziki Gon
Lojalność: Pokrzepienie.
Jeśli na koniec twojej tury w obu rzędach przeciwnika panuje Mróz, wezwij tę jednostkę ze swojej talii do rzędu dalekiego zasięgu.
Bestia
Rozkaz: Stwórz w tym rzędzie Szczury w liczbie równej wzmocnieniu tej karty, a następnie strać punkt wzmocnienia za każdego stworzonego Szczura.
Odnowienie: 1.
Przed końcem twojej tury pochłoń jednostkę z prawej.
Bestia
Rozkaz: Zresetuj siłę tej jednostki i stwórz w tym rzędzie Szczury w liczbie równej utraconemu przez nią wzmocnieniu.
Odnowienie: 1.
Na koniec twojej tury pochłoń jednostkę z prawej.
Bestia, Mutant
Rozmieszczenie: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Adrenalina 5: Wzmocnij wszystkie egzemplarze pochłoniętej jednostki w rzędzie tej jednostki o 1.
Bestia, Mutant
Rozmieszczenie: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Adrenalina 4: Wzmocnij wszystkie egzemplarze pochłoniętej jednostki w rzędzie tej jednostki o 1.
Dziki Gon
Wybierz jedno:
Stwórz Mróz w rzędzie przeciwnika na czas 2 tur, a następnie rozegraj ponownie brązową jednostkę Dzikiego Gonu.
Stwórz Mróz w obu rzędach przeciwnika na czas 2 tur.
Dziki Gon
Wybierz jedno:
Stwórz Mróz w rzędzie przeciwnika na czas 4 tur.
Stwórz Mróz w obu rzędach przeciwnika na czas 2 tur.
Stwórz Mróz w rzędzie przeciwnika na czas 2 tur, a następnie rozegraj ponownie brązową jednostkę Dzikiego Gonu.
Stwórz Mróz w rzędzie przeciwnika na czas 4 tur.
Elf, Dziki Gon, Czarodziej
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o wartość równą czasowi trwania Mrozu w rzędzie przeciwnym do celu.
Dominacja: Zamiast tego wzmocnij sojuszniczą jednostkę o wartość równą łącznemu czasowi trwania Mrozu po stronie przeciwnika.
Elf, Dziki Gon, Czarodziej
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1.
Dominacja: Zamiast tego wzmocnij ją o 3.
Bestia
Rozkaz: Pochłoń sojuszniczą jednostkę w tym rzędzie.
Odnowienie: 1.
Bestia
Rozkaz: Pochłoń sojuszniczą jednostkę w tym rzędzie.
Odnowienie: 1.
Elf, Dziki Gon, Wojownik
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt. obrażeń.
Dominacja: Stwórz także Mróz na 1 turę w rzędzie celu.
Elf, Dziki Gon, Wojownik
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Dominacja: Zamiast tego zadaj jej 3 pkt obrażeń.
Człowiek, Czarodziej, Agent
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Jeśli karta została przeniesiona na wierzch talii w twojej turze, wezwij tę kartę do losowego sojuszniczego rzędu i zadaj losowej wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Człowiek, Czarodziej, Agent
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Jeśli karta została przeniesiona na wierzch talii w twojej turze, wezwij tę kartę do losowego sojuszniczego rzędu i zadaj losowej wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Człowiek
Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę o sile mniejszej niż 5, ustaw jej siłę na 5.
Lojalność: Zwiększ limit siły do 6.
Człowiek
Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę o sile mniejszej niż 4, ustaw jej siłę na 4.
Lojalność: Zwiększ limit siły do 5.
Wiedźmin
Zapał. Rozkaz: Wzmocnij sojusznicze jednostki o sile równej sile Coëna o tyle, o ile wzmocniony jest Coën.
Wiedźmin
Zapał. Rozkaz: Wzmocnij wszystkie jednostki o sile równej sile Coëna o tyle, o ile wzmocniony jest Coën.
Człowiek, Żołnierz
Rozkaz: Zmniejsz czas odnowienia sojuszniczej jednostki o 1.
Kiedy zagrywasz Machinę Oblężniczą, wezwij się z ręki na lewo od niej, a następnie dobierz kartę.
Człowiek, Żołnierz
Kiedy zagrywasz Machinę Oblężniczą, wezwij tę kartę z ręki na prawo od niej, a następnie dobierz kartę.
Scenariusz
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz Elfa.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Komando Vernossiel.
Rozdział 1: Stwórz w tym rzędzie 2 Elfich Czatowników.
Rozdział 2: Stwórz i zagraj Zaczepkę.
Scenariusz
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz Elfa.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Komando Vernossiel.
Rozdział 1: Stwórz w tym rzędzie 2 Elfich Czatowników.
Rozdział 2: Stwórz i zagraj Zaczepkę.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Każdy sojuszniczy Elfi Czatownik zadaje losowej wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Stwórz w tym rzędzie 2 Elfich Czatowników.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Każdy sojuszniczy Elfi Czatownik zadaje losowej wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Stwórz w tym rzędzie 2 Elfich Czatowników.
Człowiek
Zapał. Rozkaz: zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wtasuj się z powrotem do swojej talii.
Za każdym razem, gdy przeniesiesz wrogą jednostkę, wezwij się ze swojej talii do przeciwnego rzędu, po czym zadaj jej 1 pkt obrażeń.
Człowiek
Zapał. Rozkaz: zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Wtasuj się z powrotem do swojej talii.
Za każdym razem, gdy przeniesiesz wrogą jednostkę, wezwij się ze swojej talii do przeciwnego rzędu, po czym zadaj jej 1 pkt obrażeń.
Elf
Zapał. Rozkaz: Zniszcz wszystkie inne jednostki o sile takiej jak Schirru.
Elf
Zapał.
Rozkaz: Zniszcz tę kartę i wszystkie inne jednostki o takiej samej sile.
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkie inne sojusznicze jednostki-Elfy o 1.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Elfa, wzmocnij tę jednostkę o 1.
Rozmieszczenie: Wzmocnij wszystkie inne sojusznicze jednostki-Elfy o 1.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Elfa, wzmocnij tę jednostkę o 1.
Elf
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj 2 pkt. obrażeń wrogim jednostkom przy krawędziach rzędu.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zadaj 1 pkt obrażeń wszystkim wrogim jednostkom w rzędzie.
Jeśli kontrolujesz Elfiego Czatownika, użyj obu zdolności.
Elf
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj 2 pkt obrażeń wrogim jednostkom przy krawędziach rzędu.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zadaj 1 pkt obrażeń wszystkim wrogim jednostkom w rzędzie.
Elf
Rozmieszczenie: Przenieś karty ze swojej ręki na spód talii (2). Dodaj do ręki Zaczepkę za każdą przeniesioną w ten sposób kartę.
Za każdym razem, gdy zagrasz Zaczepkę, stwórz Elfiego Czatownika w tym rzędzie.
Elf
Rozmieszczenie: Przenieś karty ze swojej ręki na spód talii (2). Dodaj do ręki Zaczepkę za każdą przeniesioną w ten sposób kartę.
Za każdym razem, gdy zagrasz Zaczepkę, stwórz Elfiego Czatownika w tym rzędzie.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Wzmocnij tę kartę o 1 za każdego Elfa w twojej ręce.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Wzmocnij tę kartę o 1 za każdego sojuszniczego Elfa w tym rzędzie.
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 za każdego Elfa w twojej ręce.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt. obrażeń.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zadaj 2 wrogim jednostkom 1 pkt obrażeń.
Zemsta: Stwórz Elfiego Czatownika w tym rzędzie.
Rozmieszczenie (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zadaj 2 jednostkom 1 pkt obrażeń.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń za każdy rząd oddzielający ją od tej jednostki.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń za każdy rząd oddzielający ją od tej jednostki.
Taktyka
Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń i stwórz Elfiego Czatownika w losowym sojuszniczym rzędzie.
Taktyka
Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Stwórz Elfiego Czatownika w losowym rzędzie.
Człowiek, Wojownik
Gdy ta jednostka zostanie odrzucona, wezwij ją ze swojego cmentarza do swojego rzędu bliskiego starcia.
Człowiek, Wojownik
Gdy ta jednostka zostanie odrzucona, wezwij ją ze swojego cmentarza do swojego rzędu bliskiego starcia.
Człowiek, Wybrańcy Ognia, Duchowny
Zysk 4.
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj Kongregację.
Opłata 2: Zniszcz sojuszniczego Sługę Wiecznego Ognia, po czym wezwij brązową jednostkę Wybrańców Ognia ze swojego cmentarza na tę samą pozycję.
Odnowienie: 1
Człowiek, Wybrańcy Ognia
Zysk 4.
Rozmieszczenie: Stwórz i zagraj Kongregację.
Opłata 2: Zniszcz sojuszniczego Sługę Wiecznego Ognia, po czym wezwij brązową jednostkę Wybrańców Ognia ze swojego cmentarza na tę samą pozycję.
Odnowienie: 1
Człowiek, Rycerz, Wybrańcy Ognia
Na koniec swojej tury, jeśli kontrolujesz Duchownego, stwórz Fanatyka Wybrańców w tym rzędzie.
Opłata 1: Przemień Fanatyka Wybrańców w Szeregowego Płonącej Róży.
Człowiek, Rycerz, Wybrańcy Ognia
Kapitał 4: Na koniec swojej tury stwórz Fanatyka Wybrańców w tym rzędzie.
Opłata 1: Przemień Fanatyka Wybrańców w Szeregowego Płonącej Róży.
Człowiek, Porąbańcy
Zysk 2.
Opłata 2 (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Człowiek, Porąbańcy
Zysk 2.
Opłata 2 (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Zbrodnia, Wybrańcy Ognia
Zniszcz sojuszniczą jednostkę i Utwórz jednostkę Wybrańców Ognia o koszcie werbunku 4 i ją zagraj. Zwiększ koszt werbunku o siłę zniszczonej jednostki.
Zbrodnia, Wybrańcy Ognia
Zadaj 3 wrogim jednostkom 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Za każdą zniszczoną wrogą jednostkę stwórz Fanatyka Wybrańców w przeciwnym rzędzie.
Człowiek, Rycerz, Wybrańcy Ognia
Zasłona. Zapał.
Rozkaz (bliskie starcie): Stwórz Szeregowego Płonącej Róży w tym rzędzie.
Jeśli na koniec twojej tury ten rozkaz wciąż nie jest zużyty, zyskaj monety w liczbie 1.
Człowiek, Rycerz, Wybrańcy Ognia
Zasłona. Zapał.
Rozkaz (bliskie starcie): Stwórz Szeregowego Płonącej Róży w tym rzędzie.
Jeśli na koniec twojej tury ten rozkaz wciąż nie jest zużyty, zyskaj monety w liczbie 1.
Zbrodnia, Wybrańcy Ognia
Wygnaj sojuszniczą jednostkę, a następnie zagraj wierzchnią kartę ze swojej talii.
Jeśli wygnana jednostka była Wybrańcem Ognia, zamiast tego podejrzyj 3 wierzchnie karty ze swojej talii i zagraj 1 z nich.
Zbrodnia, Wybrańcy Ognia
Wygnaj sojuszniczą jednostkę, a następnie zagraj wierzchnią kartę ze swojej talii.
Jeśli wygnana jednostka była Wybrańcem Ognia, zamiast tego podejrzyj 3 wierzchnie karty ze swojej talii i zagraj 1 z nich.
Człowiek, Wybrańcy Ognia, Duchowny
Zysk 3.
Haracz 2: Stwórz Fanatyka Wybrańców w tym rzędzie.
Opłata 1: Przemień Fanatyka Wybrańców w Szeregowego Płonącej Róży.
Człowiek, Wybrańcy Ognia, Duchowny
Zysk 2.
Haracz 2: Stwórz Fanatyka Wybrańców w tym rzędzie.
Opłata 1: Przemień Fanatyka Wybrańców w Szeregowego Płonącej Róży.
Człowiek, Wybrańcy Ognia, Duchowny
Rozmieść: Zniszcz Sługę Wybrańców Ognia, a następnie wzmocnij się o 4.
Po 2 kolejkach stwórz bazową kopię zniszczonego Sługi w tym rzędzie .
Człowiek, Wybrańcy Ognia, Duchowny
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Stwórz Fanatyka Wybranców w tym rzędzie.
Człowiek, Wybrańcy Ognia, Duchowny
Zysk 2.
Opłata 1: Stwórz Fanatyka Wybrańców w tym rzędzie.
Odnowienie: 1.
Człowiek, Wybrańcy Ognia
Zysk 2.
Opłata 2: Stwórz Fanatyka Wybrańców w tym rzędzie.
Odnowienie: 1.