Version History

2023
2023-11-15 v11.11.0 - Source - The Balance Council
2023-10-31 v11.10.5 - Source - The Balance Council
2023-10-17 v11.10.0 - Source - Uroboros Part 3 (Heritage)
2023-09-12 v11.9.0 - Source - Uroboros Part 3 (Heritage)
2023-08-08 v11.8.0 - Source - Balance changes
2023-07-11 v11.7.0 - Source - Uroboros Part 2 (The Tide Rises)
2023-06-06 v11.6.0 - Source - Balance changes (Reworks)
2023-05-11 v11.5.0 - Source - Balance changes (Dragons)
2023-04-13 v11.4.0 - Source - Uroboros Part 1 (Claw and Dagger)
2023-03-07 v11.3.0 - Source - Balance changes
2023-02-07 v11.2.0 - Source - Balance changes
2023-01-10 v11.1.0 - Source - Balance changes

2022
2022-12-06 v10.12.0 - Source - Cursed Toad Part 4 (Sacred and Profane)
2022-11-08 v10.11.0 - Source - Balance changes
2022-10-07 v10.10.1 - Source - Hotfix
2022-10-04 v10.10.0 - Source - Cursed Toad Part 3 (Chronicles)
2022-09-07 v10.9.1 - Source - Hotfix
2022-09-06 v10.9.0 - Source - Balance changes (NG Soldier rework)
2022-08-09 v10.8.0 - Source - Balance changes
2022-07-05 v10.7.0 - Source - Cursed Toad Part 2 (Black Sun)
2022-06-07 v10.6.0 - Source - Balance changes (New Yen & Triss)
2022-05-10 v10.5.0 - Source - Balance changes
2022-04-05 v10.4.0 - Source - Cursed Toad Part 1 (Forgotten Treasures)
2022-03-08 v10.3.0 - Source - Balance changes (Wild Hunt, Swarm)
2022-02-08 v10.2.0 - Source - Balance changes (Resupply Rework)
2022-01-13 v10.1.0 - Source - Balance changes (Draft Rewards)

2021
2021-12-14 v9.6.1 - Source - Hotfix
2021-12-07 v9.6.0 - Source - 12 Card Drop
2021-10-28 v9.5.0 - Source - Regis Journey
2021-10-05 v9.4.0 - Source - Price of Power Part 3
2021-09-02 v9.3.0 - Source - Balance changes
2021-08-03 v9.2.0 - Source - Price of Power Part 2
2021-07-06 v9.1.0 - Source - Balance changes, Sunset Wanderers
2021-06-08 v9.0.0 - Source - Price of Power Expansion
2021-05-06 v8.5.0 - Source - Triss Journey
2021-04-01 v8.4.0 - Source - Balance changes
2021-03-09 v8.3.0 - Source - Familiar Faces
2021-02-09 v8.2.0 - Source - Yen Journey
2021-01-12 v8.1.0 - Source - Madoc, Tooltip fixes

2020
2020-12-08 v8.0.0 - Source - Way of the Witcher Expansion
2020-11-17 v7.4.1 - Source - META SHAKEUP
2020-10-01 v7.3.0 - Source - Artifact Removal, Balance changes
2020-09-01 v7.2.0 - Source - Ability reworks, Balance changes
2020-08-10 v7.1.1 - Source SK Hotfix
2020-08-02 v7.1.0 - Source - Ciri Journey
2020-07-07 v7.0.2 - Source - Master Mirror Hotfix
2020-06-30 v7.0.0 - Source - Master Mirror Expansion
2020-05-05 v6.2.0 - Source - Balance changes
2020-04-02 v6.1.0 - Source - New Abilities, Journey, Balance (Android is v6.0)
2020-03-03 v5.2.0 - Source - Year of the Wererat, Balance changes
2020-02-04 v5.1.0 - Source - Balance changes

2019
2019-12-13 v5.0.1 - Source - Merchants of Ofir Hotfix
2019-12-09 v5.0.0 - Source - Merchants of Ofir Expansion
2019-10-28 v4.1.0 - Source - Balance changes (29th iOS Release)
2019-10-09 v4.0.3 - Source - Iron Judgment Balance Hotfix 
2019-10-02 v4.0.0 - Source - Iron Judgment Expansion 
2019-08-30 v3.2.0 - Source - Vampire Rework, Balance 
2019-07-31 v3.1.0 - Source - NR Rework, Bronze Rebalance
2019-07-05 v3.0.1 - Source - Syndicate Hotfix
2019-06-28 v3.0.0 - Source - Novigrad Expansion
2019-05-30 v2.2.0 - Source - User Experience Update
2019-04-30 v2.1.0 - Source - Nilfgaard Update
2019-04-04 v2.0.1 - Source - CC Dettlaff Hotfix
2019-03-28 v2.0.0 - Source - Crimson Curse Expansion
2019-02-28 v1.3.0 - Source - Seasonal Trees Update
2019-01-31 v1.2.0 - Source - Thronebreaker Leaders Update
2019-01-10 v1.1.0 - Source - Mulligan Update

2018
2018-12-04 v1.0.1.26  - Source - Console Release
2018-11-07 v1.0.0.15-2 - Source - Artifact Provision Update
2018-10-23 v1.0.0.15  - Source - PC Release

For more information read the official changelog. The card data is sourced from the game so every text error will be included.
This changelog only features balance changes.

New
Buff
Nerf
Rework
Adjustment
Tooltip fix (card was changed in previous version)

Zmiany

Karty: 33
 
Rozmieszczenie: Wezwij losową jednostkę o koszcie werbunku 4 ze swojej talii na miejsce na lewo od siebie.
Odliczanie 3: Wezwij losową jednostkę o koszcie werbunku 4 ze swojej talii na miejsce na prawo od siebie.
 
Rozmieszczenie: Wezwij losową jednostkę o koszcie werbunku 4 ze swojej talii na miejsce na lewo od tej karty.
Po 3 turach wezwij losową jednostkę o koszcie werbunku 4 na miejsce na prawo od tej karty.
 
Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Zagraj brązową kartę ze swojej ręki, następnie dodaj Sihil ponownie do swojej ręki.
Inicjatywa: Zwiększ także zadawane obrażenia o 1 na resztę gry.
 
Zapał.
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Zwiększ obrażenia zadawane przez rozkaz Sihilla o 1, aż do usunięcia go z pola bitwy.
Odnowienie: 2.
Odliczanie 2: Zniszcz najsilniejszą jednostkę na polu bitwy (nie licząc tej jednostki).
Po 2 sojuszniczych turach, na koniec tury, zniszcz najsilniejszą jednostkę na polu bitwy (nie licząc tej jednostki).
Wiedźmin
Odliczanie 4: Dobierz kartę.
Wiedźmin
Po 4 sojuszniczych turach, na koniec tury, dobierz kartę.
Echo.
Zadaj wrogiej jednostce 5 pkt obrażeń, następnie Stwórz i zagraj kopię bazową przechowywanej jednostki i daj jej Fatum.
Śmiertelny cios: Wygnaj cel i zachowaj jego duszę w Ostrzu Hen Gaidth.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Stwórz i zagraj kopię bazową zniszczonej jednostki.
Ta karta zaczyna w twojej ręce.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.
Jeśli na końcu twojej tury ta karta jest w ręce, zwiększ wzmocnienie o 2.
Gdy twój przeciwnik spasuje, Wygnaj się z ręki i dobierz kartę.
Po przeniesieniu do talii Wygnaj się.
Ta karta zaczyna w twojej ręce.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 4.
Jeśli na końcu twojej tury ta karta jest w ręce, zwiększ wzmocnienie o 2.
Gdy twój przeciwnik spasuje, Wygnaj się z ręki i dobierz kartę.
Po przeniesieniu do talii Wygnaj się.
Człowiek, Czarodziej
Odliczanie 2 (Daleki zasięg): Każdy gracz dobiera jednostkę i zmienia jej siłę na 1.
Człowiek, Czarodziej
Daleki zasięg: Po 2 sojuszniczych turach każdy gracz dobiera jednostkę i zmienia jej siłę na 1.
Wytrzymałość.
Rozmieszczenie: Wybierz jednostkę ze swojej talii i ustaw wartość licznika na równą kosztowi jej werbunku.
Przed końcem swojej tury zmniejsz wartość licznika o 1 za każdą sąsiadującą jednostkę.
Gdy licznik osiągnie 0, wezwij wybraną jednostkę ze swojej talii do tego rzędu i zniszcz się.
Rozmieszczenie: Utwórz i zagraj brązową jednostkę dowolnej frakcji.
Bestia
Odliczanie 2: Wzmocnij się o 10.
Bestia
Po 2 twoich turach, na koniec tury, wzmocnij tę kartę o 10.
Zadaj wrogiej jednostce 5 pkt obrażeń. Powtórz tyle razy, ile statusów posiada cel.
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 5 pkt obrażeń. Jeśli ma tarczę, zamiast tego zniszcz ją.
Zadaj wrogiej jednostce 6 pkt obrażeń.
Śmiertelny cios: Zadaj nadmiarowe obrażenia innej wrogiej jednostce.
Zapał.
Rozkaz: Zadaj wrogowi 1 pkt obrażeń.
Ładunki: 4.
Maksymalnie 1 ładunek na turę.
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.
Rozkaz: Daj zapał sojuszniczej jednostce.
Zapał.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3 i daj jej Zapał.
 
Rozmieszczenie: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.
 
Zapał.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 3.
Ładunki: 2.
Rozmieszczenie: Wybierz brązową sojuszniczą jednostkę.
Odliczanie 2: Stwórz kopię bazową wybranej jednostki po prawej stronie Megaskopu.
Rozmieszczenie: Wybierz brązową sojuszniczą jednostkę. Po 2 turach stwórz jej kopię bazową po prawej stronie megaskopu.
Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 4 i daj jej tarczę.
Gdy Tarcza z Łusek znajduje się na twoim cmentarzu, zagrywając jednostkę, daj jej tarczę, a następnie wygnaj się.
Zapał.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1.
Ładunki: 4.
Maksymalnie 1 ładunek na turę.
Zemsta: Wezwij ze swojej talii 2 losowe brązowe jednostki z zemstą do tego rzędu.
Organiczne
Aktywuj umiejętności zemsty wszystkich sojuszniczych jednostek.
Rozmieszczenie: Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Rozkaz: Stwórz i zagraj Gniazdo Krabopająków.
Zemsta: Stwórz w tym rzędzie podstawową kopię Pochłoniętej jednostki.
Rozmieszczenie: Pochłoń sojuszniczą jednostkę. Jeśli jest to Insektoid, stwórz i zagraj Gniazdo Krabopająków.
Zemsta: Stwórz w tym rzędzie podstawową kopię pochłoniętej jednostki.
Odliczanie 3: Wezwij Starego Grota ze swojej talii do tego rzędu i zwiększ jego siłę bazową o 6, następnie wygnaj się.
Jeśli Stary Grot: Sen otrzyma obrażenia, wezwij Starego Grota ze swojej talii, a następnie zamiast tego wygnaj się.
Po 3 turach wezwij Stary Grot ze swojej talii do tego rzędu i zwiększ jego siłę bazową o 6, następnie wygnaj tę kartę.
Jeśli Stary Grot: Sen otrzyma obrażenia, wezwij Stary Grot ze swojej talii, a następnie zamiast tego wygnaj tę kartę.
Bestia, Mutant
Rozmieszczenie (Bliskie starcie): Jeśli podczas tej tury Pochłonięto jakąś jednostkę, wzmocnij się o 4.
Rozmieszczenie (Daleki zasięg): Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Bestia, Mutant
Za każdym razem, gdy pochłaniasz co najmniej jedną jednostkę, wzmocnij tę kartę o 1.
Bestia, Wojownik
Za każdym razem, gdy podczas twojej tury zniszczona zostaje jednostka, wzmocnij tę kartę o 1.
Bestia, Wojownik
Za każdym razem, gdy podczas twojej tury zniszczona zostaje jednostka, wzmocnij tę kartę o 1.
Scenariusz
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz Arystokratę po swojej stronie pola bitwy.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Spragnioną Damę.
Rozdział 1: Stwórz i zagraj Truciciela.
Rozdział 2: Stwórz i zagraj Truciciela.
Scenariusz
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz Arystokratę po swojej stronie pola bitwy.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Spragnioną Damę.
Rozdział 1: Stwórz i zagraj Truciciela.
Rozdział 2: Stwórz i zagraj Truciciela.
Taktyka
Przechwyć wrogą jednoskę o sile 3 lub mniej.
Spisek: Wzmocnij ją o 2.
Lojalność: Zawsze aktywuj umiejętność spisku.
Taktyka
Przechwyć wrogą jednoskę o sile 3 lub mniej.
Spisek: Wzmocnij ją o 2.
Lojalność: Zawsze aktywuj umiejętność spisku.
Działania Wojenne
Echo.
Zagraj ze swojej talii jednostkę Królestw Północy o koszcie werbunku 9 lub mniej. Wzmocnij ją o 1 za każdy punkt werbuku poniżej limitu.
Działania Wojenne
Echo.
Zagraj ze swojej talii jednostkę Królestw Północy o koszcie werbunku 9 lub mniej. Wzmocnij ją o 1 za każdy punkt werbuku poniżej limitu.
Człowiek, Żołnierz
Inspiracja, Odliczanie 3: Wzmocnij wszystkie sojusznicze jednostki o 1 i zresetuj Odliczanie.
Za każdym razem, gdy ta jednostka zostanie wzmocniona, zyskaj 1 pkt Pancerza.
Człowiek, Żołnierz
Inspiracja: Na koniec swojej tury obniż licznik o 1.
Licznik: 3
Gdy licznik osiągnie 0, wzmocnij wszystkie sojusznicze jednostki o 1 i zresetuj licznik.
Za każdym razem gdy ta jednostka zostanie wzmocniona, zyskaj 1 pkt pancerza.
Człowiek, Żołnierz
Rozkaz: Zmniejsz czas odnowienia sojuszniczej jednostki o 1.
Kiedy zagrywasz Machinę Oblężniczą, wezwij się z ręki na lewo od niej, a następnie dobierz kartę.
Człowiek, Żołnierz
Rozkaz: Zmniejsz czas odnowienia sojuszniczej jednostki o 1.
Kiedy zagrywasz Machinę Oblężniczą, wezwij się z ręki na lewo od niej, a następnie dobierz kartę.
Człowiek, Duchowny
Zasłona.
Rozmieszczenie: Zyskaj kilka Ładunków (0). Za każdym razem, gdy ta jednostka wraca do twojej talii, zwiększ liczbę Ładunków o 3.
Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1.
Za każdym razem, gdy ta jednostka zyskuje Inspirację, zyskuje także Zapał.
Ładunki: 0
Człowiek, Duchowny
Zasłona.
Rozmieszczenie: Zyskaj kilka ładunków (0). Za każdym razem, gdy ta jednostka wraca do twojej talii, zwiększ liczbę ładunków o 3.
Zapał.Rozkaz: Wzmocnij sojuszniczą jednostkę o 1.
Ładunki: 0
Odporność.
Rozmieszczenie: Jeśli posiadasz różne kategorie w swojej talii startowej (min. 10), Wezwij ze swojej talii do tego rzędu losową brązową jednostkę Scoia'tael o głównej kategorii, której nie ma po twojej stronie pola bitwy.
Odliczanie 3: Powtórz umiejętność Rozmieszczenia i zresetuj Odliczanie.
Odporność.
Rozmieszczenie: Jeśli posiadasz różne kategorie w swojej talii startowej (min. 10), wezwij ze swojej talii do tego rzędu losową brązową jednostkę Scoia'tael o głównej kategorii, która nie znajduje się po twojej stronie pola bitwy.
Na koniec swojej tury obniż licznik o 1. Kiedy licznik osiągnie 0, zresetuj go i powtórz umiejętność Rozmieszczenia.
Licznik: 3
Krasnolud
Rozmieszczenie: Zyskaj 1 punkt Pancerza za każdego Krasnoluda w twojej ręce.
Barykada: Na koniec tury wzmocnij wszystkie Krasnoludy w tym rzędzie Pancerzem o wartości 1, następnie strać 1 pkt pancerza.
Krasnolud
Rozmieszczenie: Zyskaj 1 pkt pancerza za każdego Krasnoluda w ręce.
Barykada: Na koniec tury wzmocnij wszystkie Krasnoludy z pancerzem w tym rzędzie o 1.
Elf
Rozmieszczenie: Przenieś karty ze swojej ręki na spód talii (2). Dodaj do ręki Zaczepkę za każdą przeniesioną w ten sposób kartę.
Za każdym razem, gdy zagrasz Zaczepkę, stwórz Elfiego Czatownika w tym rzędzie.
Elf
Rozmieszczenie: Przenieś karty ze swojej ręki na spód talii (2). Dodaj do ręki Zaczepkę za każdą przeniesioną w ten sposób kartę.
Za każdym razem, gdy zagrasz Zaczepkę, stwórz Elfiego Czatownika w tym rzędzie.
Stwórz w sojuszniczym rzędzie Awanturników (2). Zwiększ liczbę Stworzonych Awanturników o 1 za każdego Zoltana w twojej talii startowej.
Stwórz 2 Awanturników w sojuszniczym rzędzie, następnie daj wszystkim Krasnoludom w tym rzędzie 1 pkt pancerza. Zwiększ liczbę stworzonych Awanturników o 1 za każdego Zoltana w twojej talii startowej.
Uruchomienie: Zadaj wszystkim jednostkom w wybranym rzędzie 1 pkt obrażeń.
Zasadzka, Odliczanie 2: Zadaj 2 pkt obrażeń wszystkim wrogim jednostkom w rzędzie z największą liczbą jednostek.
Uruchomienie: Zadaj wszystkim jednostkom w wybranym rzędzie 1 pkt obrażeń.
Zasadzka: Po 2 turach, na koniec swojej tury, zadaj 2 pkt obrażeń wszystkim wrogim jednostkom w rzędzie z największą liczbą jednostek.
Gnom, Złotnicy
Odliczanie 3: Zyskaj monety w liczbie 9.
Haracz 5: Zamiast tego natychmiast zyskaj monety w liczbie 9.
Gnom, Złotnicy
Po 3 turach zyskaj monety w liczbie 9.
Haracz 5: Natychmiast zyskaj monety w liczbie 9.
Człowiek, Wybrańcy Ognia, Duchowny
Rozmieszczenie: Zniszcz sojuszniczego Sługę Wybrańców Ognia, następnie wzmocnij się o 4.
Odliczanie 2: Stwórz w tym rzędzie bazową kopię zniszczonego Sługi.
Człowiek, Wybrańcy Ognia, Duchowny
Rozmieszczenie: Zniszcz sojuszniczego Sługę Wybrańców Ognia, a następnie wzmocnij tę kartę o 4.
Po 2 kolejkach stwórz bazową kopię zniszczonego Sługi w tym rzędzie.