Balista
Maszyna, Machina Oblężnicza
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Zwykle dajemy im jakieś dźwięczne kobiece imiona. Jak Helga.
Ilustracja: Anna Podedworna
Premium