Zagon Burej Chorągwi
Człowiek, Żołnierz
Tarcza.
Za każdym razem, gdy ta jednostka traci swoją tarczę, wzmocnij tę jednostkę o 2.
Tarcza: Status, który blokuje następne obrażenia zadane tej jednostce.
Dźwięk
Zawsze mnie zastanawiało, jak oni sobie radzą, gdy muszą iść za potrzebą…
Ilustracja: Grafit Studio
Premium