Kejran
Insektoid
Odporność.
Rozmieszczenie: Pochłoń sojusznicze jednostki w liczbie 3.
Odporność: Ten status uniemożliwia ręczne branie tej karty na cel.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Pochłoń: Zniszcz jednostkę i wzmocnij tę jednostkę o siłę pochłoniętej. Jeśli pochłonięta jednostka znajduje się na cmentarzu, zamiast tego usuń ją z gry.
„Ten pień tam, z lewej... On się rusza!” „To nie pień. To macka”.
Ilustracja: Bartłomiej Gaweł
Premium