Wiwerna
Bestia
Pokrzepienie.
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Pokrzepienie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 lub o wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrywasz jednostką o większej sile.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Daleki zasięg: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie dalekiego zasięgu.
To było coś, co żyło tylko po to, by zabijać.
Ilustracja: Alejandro Mirabal
Premium