Yaevinn
Elf, Żołnierz, Bandyta
Rozmieszczenie: Zadaj wrogiej jednostce obrażenia równie liczbie Elfów w tym rzędzie.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Dźwięk
Znam ludzi na wylot – jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa.
Ilustracja: Ilker Serdar Yildiz
Premium