Dragoni Vrihedd
Elf, Żołnierz
Rozmieszczenie: Przenieś jednostkę do drugiego rzędu. Jeśli to wróg, zadaj mu 1 pkt obrażeń, a jeśli sojusznik, wzmocnij go o 2.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Dźwięk
Moje trzy najgorsze wspomnienia? Zaraza Catriony, pożar Vengerbergu i szarża dragonów Vrihedd.
Ilustracja: Bartłomiej Gaweł
Premium