Koral
Człowiek, Czarodziej
Zapał.
Rozkaz: Dobierz kartę, a następnie odrzuć kartę.
Za każdym razem, gdy odrzucasz kartę, zadaj losowej wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Zapał: Umiejętność rozkazu może zostać wykorzystana w tej samej turze, w której umieszczono kartę na polu bitwy.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Odrzuć: Przenieś kartę ze swojej ręki na cmentarz. Uwaga: Powiązane umiejętności nie są aktywowane, jeśli karta zostaje odrzucona ręcznie.
Dźwięk
Jej prawdziwe imię to Astrid Lyttneyd Ásgeirrfinnbjornsdottir, ale miała już dosyć problemów w urzędach.
Ilustracja: Bryan Sola
Premium