Włócznicy Alby
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Zadaj wrogim jednostkom (2) obrażenia równe liczbie statusów na jednostkach sąsiadujących z celami.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Dźwięk
Śmierć i chwała!
Ilustracja: Bruno Biazotto
Premium