Aguara: Lisica
Bestia
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Utwórz i zagraj kartę specjalną dowolnej frakcji.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Daleki zasięg: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie dalekiego zasięgu.
Utwórz: Stwórz jedną spośród trzech losowo wybranych kart z określonego źródła.
Wiesz, co to jest anterion? To jakby przeciwieństwo likantropa, bestia która przyjmuje ludzką postać.
Ilustracja: Anna Podedworna
Premium