Dekret królewski
Taktyka
Zagraj jednostkę ze swojej talii.
My, Foltest, z boskiego nadania pan Temerii, książę Sodden, senior i protektor Brugge, etcetera etcetera, oświadczamy co następuje...
Ilustracja: Anna Podedworna
Premium