Kaganiec Vigo
Zaklęcie
Zablokuj wrogą jednostkę o sile 6 lub mniejszej i ją przechwyć.
Zablokuj: Status dezaktywujący umiejętności jednostki.
Przechwycenie: Przenieś wrogą jednostkę do przeciwnego rzędu i daj jej status Szpiega. Jeśli jednostka już posiada status Szpiega, zamiast tego usuń go.
Nie ma takiej bestii, której Fringilla Vigo nie potrafiłaby ujarzmić.
Ilustracja: Bogna Gawrońska
Premium