Ronvid z Małego Łęgu
Człowiek, Żołnierz
Rozmieszczenie: Wzmocnij tę kartę o 5.
Za każdym razem, gdy zagrywasz Żołnierza, wezwij tę jednostkę ze swojego cmentarza do losowego sojuszniczego rzędu.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Wezwij: Przenieś automatycznie na pole bitwy (taka jednostka nie jest uznawana za zagraną).
Dźwięk
Wieść niesie, że po dziś dzień próbuje dopełnić ślubów złożonych pannie Jagódce.
Ilustracja: Grafit Studio
Premium