Hrabia Caldwell
Człowiek
Na końcu swojej tury przenieś tę jednostkę do rzędu z najsilniejszą jednostką na polu bitwy (nie licząc tej jednostki). W przypadku zmiany strony zyskaj status szpiega. Jeśli jednostka już posiada status szpiega, usuń go.
Szpieg: Status bez dodatkowego efektu. Istnieje możliwość łączenia go z innymi kartami i zdolnościami.
Dźwięk
Wasza Wysokość... Nie godzi się, żeby królowa plebs indagowała...
Ilustracja: Bogna Gawrońska
Premium