Oxenfurcki uczony
Człowiek
Rozmieszczenie: Daj sojuszniczej jednostce witalność na 2 tur(y).
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.
Dźwięk
Azali teleologia tego zagadnienia wpisuje się w ramy przyjętego aksjomatu ontologicznego?
Ilustracja: Aleksandra Wojtas
Premium