Truciciel
Człowiek, Agent
Rozmieszczenie: Daj wrogiej jednostce truciznę.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Trucizna: Status. Jeśli jednostka dwukrotnie zyska status „Trucizna”, zniszcz ją.
Dźwięk
Na człowieka wystarczy kropelka. Na trolla trzeba odmierzyć tak z pół galona.
Ilustracja: Grafit Art
Premium