Zaklinaczka z Cintry
Człowiek, Czarodziej
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Daj sojuszniczej jednostce witalność na 2 tur(y).
Więź: Zamiast tego daj witalność na 4 tur(y).
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Daleki zasięg: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie dalekiego zasięgu.
Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.
Więź: Aktywuj tę umiejętność, jeśli kontrolujesz egzemplarz tej karty.
Dźwięk
Cintryjskie damy dworu słyną z elegancji – i talentu do magii.
Ilustracja: Bogna Gawrońska
Premium