Troska driad
Natura
Oczyść sojuszniczą jednostkę i wzmocnij ją o 3.
Jeśli kontrolujesz Driadę, daj jej też witalność na kilka tur (3).
Oczyść: Usuń wszystkie statusy.
Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.
Tsst, tsst, evelienn va maeth, elaine blath...
Ilustracja: Diego de Almeida
Premium