Wieczorna Zdobycz
Zbrodnia, Poławiacze
Utwórz jednostkę z Opłatą o koszcie werbunku 4.
Utwórz: Stwórz jedną spośród trzech losowo wybranych kart z określonego źródła.
Opłata: Skorzystaj z tej umiejętności, wydając określoną liczbę monet.
Bez sensu, żeby towar tak stał w porcie, jeszcze weźmie i zawilgnie.
Ilustracja: Valeriy Vegera
Premium