Ludovicus Brunenbaum
Gnom, Złotnicy
Odliczanie 3: Zyskaj monety w liczbie 9.
Haracz 5: Zamiast tego natychmiast zyskaj monety w liczbie 9.
Odliczanie: Przed końcem tury wartość Odliczania obniża się o 1. Umiejętność aktywuje się, gdy wartość ta osiągnie 0.
Moneta: Podstawowa waluta novigradzkiego półświatka, wykorzystywana do wnoszenia opłat i haraczy. Możesz dysponować maksymalnie 9 monetami. Połowa twojego zapasu monet (zaokrągloną w dół) przechodzi z tobą do kolejnej rundy.
Haracz: Podczas rozmieszczenia możesz wydać określoną liczbę monet, żeby skorzystać z tej umiejętności.
Dźwięk
Mówią, że sprzedałby własną matkę. Niestety, nie było kupców.
Ilustracja: Astor Alexander
Premium