Cosimo Malaspina
Człowiek, Czarodziej
Rozmieszczenie: Przemień sąsiadujące jednostki w losowe jednostki o koszcie werbunku o 1 wyższym.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Dźwięk
Z jakiegoś niejasnego powodu dzieci lgnęły do niego, prosząc o prezenty. Nie miał nic przeciwko, gdyż to znacząco ułatwiało mu zdobywanie obiektów do swych eksperymentów.
Ilustracja: Anton Nazarenko
Premium