Hybryda
Bestia, Mutant
Rozmieszczenie (Bliskie starcie): Jeśli podczas tej tury zniszczono jakąś jednostkę, wzmocnij się o 5.
Rozmieszczenie (Daleki zasięg): Pochłoń sojuszniczą jednostkę.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Bliskie starcie: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie bliskiego starcia.
Daleki zasięg: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie dalekiego zasięgu.
Pochłoń: Zniszcz jednostkę i wzmocnij tę jednostkę o siłę pochłoniętej. Jeśli pochłonięta jednostka znajduje się na cmentarzu, zamiast tego usuń ją z gry.
Co dwie głowy to nie jedna.
Ilustracja: Karol Bem
Premium