Pomniejsza Wiedźma
Relikt
Rozmieszczenie: Stwórz kopię bazową tej karty na swoim cmentarzu.
Więź: Zamiast tego stwórz kopię bazową tej karty w tym rzędzie.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Stwórz: Dodaj kartę do gry.
Więź: Aktywuj tę umiejętność, jeśli kontrolujesz egzemplarz tej karty.
Dźwięk
Mniej potężna, lecz nie mniej straszna.
Ilustracja: Karol Bem
Premium