Mroczny Sekret Dworzyszcza
Scenariusz, Przeklęty
Fatum.
Scenariusz: Przejdź krok dalej za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę z pokrzepieniem.
Prolog: Stwórz w tym rzędzie Przeklętą Damę i wzmocnij ją o 2.
Rozdział 1: Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę, która nie aktywuje żadnej z twoich jednostek z pokrzepieniem, najpierw wzmocnij ją o 2.
Rozdział 2: Zagraj najsilniejszą brązową nieneutralną jednostkę ze swojej talii.
Człowiek, Przeklęty
Pokrzepienie.
Rozkaz: Zmniejsz swoją siłę o połowę i zniszcz wrogą jednostkę, której siła wynosi maksymalnie tyle, o ile obniżono swoją siłę.
Fatum: Status, który usuwa kartę z gry po tym, jak opuści ona pole bitwy.
Pokrzepienie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 lub o wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrywasz jednostką o większej sile.
Stwórz: Dodaj kartę do gry.
W tym domu to drzwi zamykają CIEBIE.
Ilustracja: Karol Bem
Premium