Pan Drapak
Bestia, Przeklęty, Rycerz
Na początku gry zyskaj Odporność.
Rozmieszczenie: Wzmocnij się o 0.
Rozkaz: Zwiększ wartość wzmocnienia o 2, następnie zagraj się ponownie.
Jednostki zagrane przez przeciwnika mogą aktywować twoje umiejętności Pokrzepienia.
Odporność: Ten status uniemożliwia ręczne branie tej karty na cel.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Pokrzepienie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 lub o wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrywasz jednostką o większej sile.
Jeśli cenisz gałki oczne, nie drocz się z nim.
Ilustracja: Angelina Lisovskaya
Premium