Przeklęta Dama
Człowiek, Przeklęty
Pokrzepienie.
Rozkaz: Zmniejsz swoją siłę o połowę i zniszcz wrogą jednostkę, której siła wynosi maksymalnie tyle, o ile obniżono swoją siłę.
Pokrzepienie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 lub o wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrywasz jednostką o większej sile.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Dźwięk
Niewinne dziewczę wśród okaleczonych zwłok sióstr i służek. Czyż widok ten nie ściska za serce? No dalej, pociesz ją i przytul.
Ilustracja: Renata Mrowińska
Premium