Ardal aep Dahy
Człowiek, Arystokrata
Rozmieszczenie (daleki zasięg): Jeśli żaden z graczy nie spasował, a ręka twojego przeciwnika nie jest pełna, przenieś wrogą jednostkę bez Fatum (o najwyższej sile równej 2) do ręki przeciwnika, później dobierz kartę.
Zwiększ wartość maksymalną o wartość równą liczbie taktyk w twojej talii początkowej.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Daleki zasięg: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie dalekiego zasięgu.
Fatum: Status, który usuwa kartę z gry po tym, jak opuści ona pole bitwy.
Dźwięk
„U nas, w cywilizowanym świecie, generał dowodzi armią – a nie rzuca się do gryzienia jak wściekły pies”.
Ilustracja: Bartłomiej Gaweł
Premium