Mutagenerator
Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę w swoim rzędzie bliskiego starcia, wzmocnij losowe jednostki (5) po swojej stronie pola bitwy o takim samym koszcie werbunku o 1.
Za każdym razem, gdy zagrywasz jednostkę w swoim rzędzie dalekiego zasięgu, wzmocnij losowe jednostki (5) w swojej talii o takim samym koszcie werbunku o 1.
Bliskie starcie: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie bliskiego starcia.
Daleki zasięg: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie dalekiego zasięgu.
Urządzenie alchemiczne zdolne do przechowywania esencji zgładzonych stworów. Transmutuje energię w mutageny.

Prymitywne w obecnej formie urządzenie zwykle daje przypadkowe wyniki, przez co rezultaty eksperymentów jest niezwykle trudno powtórzyć.
Ilustracja: Karol Bem
Premium