Guillaume de Launfal
Człowiek, Rycerz
Rozmieszczenie: Wzmocnij się o wartość równą liczbie sojuszniczych Rycerzy w tym rzędzie, a następnie wzmocnij się i wrogą jednostkę o połowę ich łącznej siły.
Rozkaz, Łaska 14: Przenieś wszystkie statusy z wrogiej jednostki na tę kartę.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Łaska: Za pierwszym razem, gdy moc tej jednostki będzie równa lub wyższa od podanej wartości, uruchom tę zdolność. Jeśli warunek jest spełniony już w momencie wyłożenia karty na pole bitwy, uruchom tę zdolność natychmiast.
Dźwięk
Prawdziwy przykład pięciu cnót rycerskich, może poza mądrością.
Ilustracja: Volmi Games
Premium