Utopiec
Trupojad
Pokrzepienie.
Rozmieszczenie: Przenieś wrogą jednostkę do drugiego rzędu i zadaj jej 2 pkt obrażeń.
Pokrzepienie: Wzmocnij tę jednostkę o 1 lub o wskazaną wartość za każdym razem, gdy zagrywasz jednostką o większej sile.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Chociaż wiedźmak wielce chciwy a na złoto łasy, nie dać onemu za utopca więcej jak srebrny grosz albo półtorak.
Ilustracja: Adrian Smith
Premium