Tridamski piechur
Człowiek, Żołnierz
Za każdym razem, gdy ta jednostka jest wzmacniana, zadaj losowej wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń.
Dźwięk
Żołnierze lojalni wobec starego barona Tridam opuścili miasto wraz z Faliborem, aby stać się renegatami poszukiwanymi przez prawo.
Ilustracja: Grafit Studio
Premium