Łaknienie
Organiczne
Daj wrogiej jednostce krwawienie na 6 tur(y).
Krwawienie: Status, który zadaje jednostce 1 pkt obrażeń na koniec jej tury. Uwaga: tury krwawienia mogą się kumulować; 1 tura krwawienia anuluje 1 turę witalności. Krwawienie ignoruje pancerz.
Jest taki głód, którego nic nie jest w stanie zaspokoić.
Ilustracja: Alicja Kapustka
Premium