Gładyszka
Człowiek
Zapał.
Rozkaz: Dobierz karty (2), a następnie wtasuj taką samą liczbę kart z powrotem do swojej talii.
Za każdym razem, gdy dobierzesz kartę, wzmocnij tę jednostkę o 2.
Zapał: Umiejętność rozkazu może zostać wykorzystana w tej samej turze, w której umieszczono kartę na polu bitwy.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Dźwięk
W życiu nie chodzi tylko o taniec i śpiew. Chyba…?
Ilustracja: Anton Nazarenko
Premium