Roland Bleinheim
Człowiek, Salamandra
Za każdym razem gdy jednostka otrzymuje zatrucie, zyskaj monety w liczbie 2.
Trucizna: Status. Jeśli jednostka dwukrotnie zyska status „Trucizna”, zniszcz ją.
Moneta: Podstawowa waluta novigradzkiego półświatka, wykorzystywana do wnoszenia opłat i haraczy. Możesz dysponować maksymalnie 9 monetami. Połowa twojego zapasu monet (zaokrągloną w dół) przechodzi z tobą do kolejnej rundy.
Dźwięk
Ciekawe, jak mój brat radzi sobie w kanałach?
Ilustracja: Bryan Sola
Premium