Svalblod
Bestia
Rozmieszczenie: Zadaj 1 pkt obrażeń wszystkim jednostkom.
Za każdym razem, gdy po twojej części pola bitwy pojawi się Niedźwiedź Svalbloda, powtórz umiejętność rozmieszczenia.
Za pierwszym razem, gdy zadasz 8 pkt obrażeń jednostkom w każdej turze, stwórz w tym rzędzie Bękarta Svalbloda.
Człowiek, Kultysta
Szał 2: Przemień w Niedźwiedzia Svalbloda.
Bestia, Kultysta, Sługa
Fatum.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Stwórz: Dodaj kartę do gry.
Dał swym wiernym tylko jedno przykazanie: zabijaj.
Ilustracja: Manuel Castanon
Premium