Furgon
Maszyna
Rozmieszczenie: Wygnaj brązową jednostkę po prawej, a następnie zyskaj wytrzymałość.
Rozkaz: Przemień się w bazową kopię wygnanej jednostki.
Wrażliwość: Oczyść się.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Wygnaj: Usuń kartę z gry. Uwaga: usunięta karta nie jest uznawana za zniszczoną.
Wytrzymałość: Status, który pozwala jednostce zostać na polu bitwy po zakończeniu rundy, a następnie znika.
Uwaga: Wzmocnienie i pancerz nie są przenoszone do następnej rundy.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Wrażliwość: Aktywuj tę umiejętność za każdym razem, kiedy jednostka traci swój pancerz.
Oczyść: Usuń wszystkie statusy.
Woźnica zarzekał się, że ziarno wiezie. Ale ziarno nie brzdęka na wybojach…
Ilustracja: Karol Bem
Premium