Przeklęty zwój
Rozkaz: Dodaj kartę ze swojej talii do ręki, a następnie przenieś kartę ze swojej ręki na spód swojej talii.
Na pieczęci stoi jasno: nie otwierać. Ale wiadomo… Ciekawość w końcu zwycięży.
Ilustracja: Karol Bem
Premium