Dunca
Driada, Wojownik
Zasłona.
Zapał. Rozkaz (bliskie starcie): Zadaj wrogiej jednostce 3 pkt obrażeń.
Jeśli na koniec twojej tury umiejętność rozkazu wciąż nie jest zużyta, wzmocnij losową nieneutralną jednostkę w swoim ręku o 1.
Zasłona: Status, który uniemożliwia jednostce uzyskanie innych statusów.
Zapał: Umiejętność rozkazu może zostać wykorzystana w tej samej turze, w której umieszczono kartę na polu bitwy.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Bliskie starcie: Tę umiejętność można wykorzystać tylko w rzędzie bliskiego starcia.
Dźwięk
Nie strzelała po to, by kogokolwiek ostrzec. Bez litości, nawet dla najmłodszych.
Ilustracja: Karol Bem
Premium