Strażniczka Duén Canell
Driada, Wojownik
Zasłona. Symbioza.
Rozkaz: Zadaj wrogiej jednostce 2 pkt obrażeń.
Zasłona: Status, który uniemożliwia jednostce uzyskanie innych statusów.
Symbioza: Ilekroć zagrasz kartę Natury, stwórz Wędrującego Drzewca w losowym sojuszniczym rzędzie i daj mu siłę równą liczbie Symbioz, które kontrolujesz.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Dźwięk
Zdobyłeś cały świat, d'hoine, wszędzie cię pełno, wszędzie wnosisz ze sobą to, co nazywasz postępem. Ale my nie chcemy tu ani ciebie, ani twojego postępu.
Ilustracja: Katarzyna Bekus
Premium