Rycerz Pojedynkowicz
Człowiek, Rycerz
Rozmieszczenie: Zyskaj witalność równą wartości wzmocnienia wrogiej jednostki.
Łaska 8: Wzmocnij wszystkie jednostki o 1.
Rozmieszczenie: Aktywuj tę umiejętność po zagraniu karty.
Witalność: Status, który wzmacnia tę jednostkę o 1 na koniec jej tury. Uwaga: tury witalności mogą się kumulować; 1 tura witalności anuluje 1 turę krwawienia.
Łaska: Za pierwszym razem, gdy moc tej jednostki będzie równa lub wyższa od podanej wartości, uruchom tę zdolność. Jeśli warunek jest spełniony już w momencie wyłożenia karty na pole bitwy, uruchom tę zdolność natychmiast.
Dźwięk
Ty badasz ostrze, a on próbuje okiełznać swoje włosy.
Ilustracja: Angelina Lisovskaya