Czyhająca Kikimora
Insektoid
Zasłona.
Zapał. Rozkaz (Drapieżnik): Zadaj wrogiej jednostce 1 pkt obrażeń lub pochłoń sojuszniczego Trutnia.
Ładunki: 1
Za każdym razem, gdy tworzysz jednego lub więcej Insektoidów, zyskaj Ładunek.
Insektoid, Sługa
Fatum.
Zasłona: Status, który uniemożliwia jednostce uzyskanie innych statusów.
Zapał: Umiejętność rozkazu może zostać wykorzystana w tej samej turze, w której umieszczono kartę na polu bitwy.
Rozkaz: Umiejętność aktywowana ręcznie przez gracza. Karty z rozkazem nie mogą być wykorzystane przez 1 turę po umieszczeniu na polu bitwy.
Drapieżnik: Ta umiejętność może obierać za cel tylko jednostki o sile niższej niż siła jednostki z umiejętnością Drapieżnik.
Pochłoń: Zniszcz jednostkę i wzmocnij tę jednostkę o siłę pochłoniętej. Jeśli pochłonięta jednostka znajduje się na cmentarzu, zamiast tego usuń ją z gry.
Ładunek: Liczba użyć umiejętności rozkazu. Tylko karty z „Ładunek: X” w opisie mogą otrzymywać dodatkowe ładunki.
Stwórz: Dodaj kartę do gry.
A kuku!
Ilustracja: Maciej Łaszkiewicz
Premium