Fleder
Wampir
Kiedy u wrogiej jednostki wywołany zostaje efekt Krwawienia, wzmocnij się o jego długość.
Licznik: 1.
Odśwież licznik na początku swojej tury.
Krwawienie: Status, który zadaje jednostce 1 pkt obrażeń na koniec jej tury. Uwaga: tury krwawienia mogą się kumulować; 1 tura krwawienia anuluje 1 turę witalności. Krwawienie ignoruje pancerz.
Dzieci nocy przybywają do nas jako kara od bogów! Obraziliśmy ich tolerując magików i nieludzi wśród nas! Nawróćcie się, nim będzie za późno...
Ilustracja: Diego de Almeida
Premium