Warsztat płatnerski
Wzmocnij sąsiadujące jednostki (3) o 2 i daj im 2 pkt pancerza.
Pancerz: Chroni jednostkę przed obrażeniami. Ta wartość nie wlicza się do twojego wyniku ani siły jednostki.
Jak mus, to i z garnka hełm zrobim.
Ilustracja: Grafit Studio
Premium